Reklama

27. 9. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva HM Praha

Radní schválili poskytnutí dotací v rámci programů Čistá energie Praha 2017 III

Dalších celkem 211 žadatelů obdrží dnešním rozhodnutím Rady hl. m. Prahy dotaci na výměnu stávajícího zdroje tepla a teplé vody dotaci v celkové výši 4 853 800 korun.

„Dotaci získalo celkem 198 projektů modernizace plynového vytápění, devět projektů přeměny lokálních topidel ve prospěch vytápění centrálního typu, tři projekty instalace tepelných čerpadel a jeden projekt náhrady kamen na pevná paliva,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Za celou dobu trvání od roku 1994 podpořilo město přes 46,3 tisíc domácností částkou větší než půl miliardy korun, což významně napomohlo přeměně drtivé většiny lokálních topenišť na uhlí ve prospěch některé z ekologických variant.

Program se postupně zaměřil na podporu využití obnovitelných zdrojů energie, na výměnu lokálních topidel ve prospěch centrálního vytápění a od roku 2010 byla zavedena podpora výměny dožívajících plynových kotlů za nové, účinnější a ekologicky šetrnější.

Pravidla Programu Čistá energie Praha jsou každoročně aktualizována s ohledem na současnou ekologickou politiku a na vývoj nových technologií v oblasti vytápění a ohřevu vodu. Pro rok 2017 je na realizaci programu v rozpočtu hlavního města vyčleněno celkem 18 milionů korun.

Tyto prostředky byly rozhodnutím Rady hl. m. Prahy ze dne 29. 8. 2017 navýšeny o dalších 6 milionů korun z nevyčerpaných prostředků odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372