Reklama

18. 4. 2020  |  Aktuality  |  Autor: Cebre

Rada schválila zavedení taxonomie pro udržitelné investice

Rada na svém zasedání schválila návrh nařízení na vytvoření společného klasifikačního systému, neboli taxonomie, který by měl podpořit soukromé investice do udržitelných technologií.

Tento systém umožní investorům zaměřit se na investice do ekologických a udržitelných firem, což přispěje k plnění klimatických cílů. Rámec bude postaven na šesti environmentálních cílech, jimiž jsou zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se změně klimatu, udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů, přechod k oběhovému hospodářství, prevence a omezování znečištění a ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Taxonomie pro první dva cíle by měla být zavedena do konce tohoto roku, přičemž plně fungovat by měl do konce 2021. Pro ostatní 4 cíle by měla být taxonomie zavedena do konce 2021 s plnohodnotným fungováním do konce 2022. Návrh musí ještě formálně potvrdit Evropský parlament.  

Foto: pixabay

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372