Reklama

1. 9. 2016  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Rada neformálně debatovala o inteligentním průmyslu

Ve dnech 17. - 18. července 2016 se v Bratislavě sešli ministři členských států Evropské unie odpovědní za vnitřní trh a průmysl, aby diskutovali o směrech, kam se ubírá evropský průmysl.

Slovensko, jež nyní předsedá Radě Evropské unie, spustilo debatu o jedné ze svých priorit - inteligentním průmyslu. Že se jedná o téma pro Evropu aktuální, potvrzuje mj. sdělení Digitalizace evropského průmyslu - Dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního trhu, které vydala Evropská komise v dubnu tohoto roku.

V Bratislavě se pak ministři soustředili na dvě klíčová témata, jimiž jsou investice a dovednosti. Využili také možnosti diskutovat se zástupci špičkových slovenských firem, kteří představili technologie z oblasti virtuální reality, robotiky či aditivních technologií.

Delegaci České republiky vedl na jednání ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který připomněl rovněž vnitrostátní iniciativy členských států EU (mezi něž patří i česká Iniciativa Průmysl 4.0), jakož i význam technického vzdělávání.

Více informací o neformálním zasedání Rady pro konkurenceschopnost naleznete na stránkách slovenského předsednictví: http://www.eu2016.sk/s...ch—za—konkurencieschopnost

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372