2/2023

RAC přijal čtrnáct návrhů harmonizované klasifikace a označování a SEAC přijal dva návrhy na omezení

| autor: Ekotoxikologické centrum CZ0

RAC přijal čtrnáct návrhů harmonizované klasifikace a označování a SEAC přijal dva návrhy na omeze

Výbory souhlasili s návrhem omezit olovo a jeho sloučeniny v nábojích na střelbu s brokovnice v mokřadech nebo na místech, kde může náboj dopadnout v oblasti mokřadů.

Výbor SEAC přijal dvě konečná stanoviska na řízení používání diisokyanátů na pracovišti, zejména prostřednictvím odborné přípravy pracovníků a omezení používání olovnatých stabilizátorů ve výrobcích z PVC.

RAC přijala stanoviska k hodnocení tří dokumentací připravených agenturou ECHA o limitech expozice při práci (OEL), pro nikl a jeho sloučeniny, benzen a akrylonitril.

Výbory také projednali a schválili sedm návrhů stanovisek RAC a pět návrhů stanovisek SEAC ohledně šesti žádostí o povolení použití látek obsahujících chrom (VI).

Více informací o dohodnutých návrzích stanovisek v rámci postupu schvalování, čtrnácti přijatých stanoviscích o harmonizované klasifikaci a označování a třech návrzích o omezeních jsou k dispozici v příloze.

Výbor SEAC oslavil své 10. výročí. V prvním desetiletí fungování SEAC bylo přijato spolu 23 konečných stanovisek k návrhům na omezení a 181 konečných stanovisek k žádostem o povolení.

Další informace https://echa.europa.eu/sk/-/rac-adopts-fourteen-proposals-for-harmonised-classification-and-labelling-and-seac-adopts-two-restriction-proposals

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP