1/2024

První výrobnu biometanu v České republice spustilo Energetické centrum recyklace Rapotín

| zdroj: Energy Financial Group0

První výrobnu biometanu v České republice spustilo Energetické centrum recyklace Rapotín

Celková investice projektu výrobny biometanu v Rapotíně byla 45 mil. Kč. ECR Rapotín má roční kapacitu zpracování 30 000 tun biologicky rozložitelného odpadu, ze kterého se v bioplynové stanici vyrábí bioplyn.

Vlajkovým projektem investiční skupiny EFG je ECR Rapotín a spuštění upgradingu bioplynu na biometan. „V bioplynové stanici v Rapotíně jsme zapojili technologii membránové separace, která zaručuje nejvyšší efektivitu výroby biometanu s nízkými provozními náklady. Lepší technologie na trhu neexistuje,“ vysvětlil při slavnostním spuštění Martin Vrtiška, obchodní ředitel EFG a vedoucí manažer projektu instalace upgradingu v ECR Rapotín.

„Z bioplynu tak získáme pokročilé biopalivo, které má nulové emise skleníkových plynů. Jedná se o nový zdroj obnovitelné energie, který ČR potřebuje jak pro zlepšení životního prostředí, tak pro splnění cílů využití OZE v dopravě. Biometan lze také díky jeho srovnatelným vlastnostem se zemním plynem, vtláčet přímo do plynárenské distribuční soustavy,“ dodal M. Vrtiška.

Díky našemu společnému úsilí se bude poprvé v České republice vtláčet biometan právě do distribuční sítě GasNetu. Jako lídr v distribuci zemního plynu jsme tento průkopnický projekt uvítali a maximálně podpořili. Věříme v budoucnost plynu, ať už ve formě zemního plynu či biometanu. Podobné projekty pomohou ukázat, že se jedná o vysoce ekologické palivo, které bude důležitou součástí moderní energetiky budoucnosti,“ řekl Jan Valenta, Chief Asset Officer ve společnosti GasNet, při slavnostním zahájení vtláčení vyrobeného biometanu do plynárenské soustavy pro jeho další využití.

Celková investice do výrobny biometanu byla 45 mil. korun a dle našich propočtů by se díky ní měla zvýšit výnosnost projektu ECR Rapotín až o 20 %. O biometanu se v posledních letech hovoří jako o palivu budoucnosti a jeho poptávka po využití zejména v dopravě v zemích EU výrazně roste. Tím se EFG otevírají možnosti v oblasti tradingu plynu na evropských trzích,“ doplňuje ekonomickou stránku projektu Tomáš Voltr, místopředseda představenstva EFG.

Slavnostního otevření první výrobny biometanu v ČR se účastnila také výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu Lenka Kovačovská, která uvedla: „Reálný potenciál do roku 2050 pro využívání pokročilého biometanu v plynárenské infrastruktuře dosahuje téměř deseti procent celkové tuzemské spotřeby zemního plynu za rok, tedy úrovně zhruba 750 milionů metrů krychlových. Velkou výhodou je, že produkce biometanu je kontinuální a není závislá na počasí.

Díky biometanu může být plyn obnovitelný stejně, jako je tomu dnes u elektřiny vyráběné ze slunce či větru. Důležité je, že biometan je svým složením identický se zemním plynem, tudíž vše, co funguje na zemní plyn, bude fungovat i na biometan. Plynové kotle, vařiče či auta na stlačený zemní plyn (CNG) budou na biometan bezproblémově fungovat, a to bez nutnosti jakýchkoli úprav technologií nebo jiných investic."

Biometan je často prezentován jako jedna z forem paliva budoucnosti. Má nejnižší emise skleníkových plynů a v porovnání s ostatními konvenčními biopalivy i nejnižší spotřebu energie v celém životním cyklu, zejména je-li produkován z biologicky rozložitelného odpadu. Po vtlačení do distribuční soustavy může být spotřebován na kterémkoliv místě, ať už se jedná o využití v energetickém zařízení nebo v dopravě.

Právě možnost „uložení“ biometanu v distribuční soustavě je velkou výhodou tohoto, pro ČR nového, obnovitelného zdroje. Náklady na uložení elektrické energie jsou vysoké a možnosti jsou v současnosti velice omezené. Plynárenská soustava sama o sobě v případě vtláčení biometanu funguje jako úložiště. Oproti elektrické energii má plyn tuto obrovskou výhodu. V Rapotíně vyrobený biometan může sloužit např. pro pohon CNG autobusů a automobilů,“ uzavírá Martin Vrtiška.

Akumulační příležitosti biometanu se výborně doplňují s větrnými a solárními elektrárnami, které dnes vyrábějí tu nejlevnější elektřinu. A tím, jak velký potenciál v Česku biometan má, roste i snadno využitelný potenciál větrných a fotovoltaických elektráren,” řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Technické specifikace

  • Třístupňová membránová separace bioplynu je založena na propustnosti molekul jednotlivých složek plynů polymerovým vláknem. Tím dochází k oddělení metanu (CH4) od ostatních složek – oxidu uhličitého (CO2), kyslíku (O2) atd.

  • Výrobcem technologie je společnost PRODEVAL, dodavatelem na český trh je společnost Biomethane CE

  • Kapacita jednotky je 260–300 Nm3 bioplynu za hodinu

  • Výroba biometanu: 1,3 mil. Nm3 biometanu (13 GWh) /rok

  • Snížení emisí skleníkových plynů (CO2 ekvivalent): 57 375 t /rok

Foto: EFG

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP