2/2023

První prioritní stavba má závazné stanovisko EIA

| autor: Tisková zpráva MŽP0

První prioritní stavba má závazné stanovisko EIA

Ministr životního prostředí Richard Brabec tak naplnil slib svého rezortu, že stanoviska k jednotlivým devíti stavbám budou vydána vždy do dvou měsíců po obdržení kompletních podkladů od Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). 

Kompletní podklady k prvnímu záměru ministerstvo obdrželo 30. září 2016. Na cestě k vydání stavebního povolení je tak ode dneška výstavba úseku D49 Hulín-Fryšták.

Devět velkých dopravních záměrů, které jsou na prioritním seznamu, nemusí projít opakováním procesu EIA, přestože jejich stanovisko EIA bylo vydáno před mnoha lety, ještě podle zákona EIA z roku 1992.

V červnu letošního roku se na tom dohodla vláda s Evropskou komisí poté, co Komise pro nedodržení evropské legislativy požadovala po České republice opakování procesu EIA u všech staveb s takto starými stanovisky (více zde).

Podmínkou pro vydání aktualizovaného stanoviska na základě dohody s Evropskou komisí, tentokrát závazného (oproti dřívější legislativě), bylo řádné zhodnocení vlivů stavby tak, jak je nyní vyprojektována v dokumentaci pro stavební povolení (DSP) na životní prostředí a veřejné zdraví (vliv hluku a imisí na obyvatelstvo, vliv na povrchové a podzemní vody atd).

„Výstavba tohoto úseku dálnice umožní převést intenzivní silniční dopravu z komunikací vedených přímo obytnou zástavbou Zlína, Otrokovic, Holešova, Hulína i dalších obcí na trase stávajících komunikací v okresech Kroměříž a Zlín, na nově navrhovanou kapacitní komunikaci D49.

Díky nové komunikaci dojde ke zvýšení bezpečnosti občanů ve zmiňovaných obcích i ke snížení hluku a snížení imisní zátěže ze stávající dopravy. Lidem na Zlínsku se tak zlepší kvalita života a životního prostředí,“ komentuje samotný záměr ministr Brabec.

Dnes vydané závazné stanovisko EIA navíc obsahuje 17 závazných podmínek, které povedou k dalšímu snížení vlivů budoucí dálnice D49 na životní prostředí a lidské zdraví.

Jedná se především o opatření k dalšímu snížení hlukové zátěže, jako např. výstavba protihlukových stěn, použití nízkohlučného asfaltu či kontrolní měření hlukové zátěže během výstavby a také následně ve zkušebním provozu.

Další podmínky se týkají například ochrany vod a živočichů. Všechny podmínky jsou nově závazné a je tak zaručeno, že dojde bez výjimek k jejich realizaci.

„Závazné stanovisko k dalšímu záměru vydá ministerstvo životního prostředí ještě do konce listopadu, další dvě pak na začátku prosince. Do konce roku vydáme 6 stanovisek. Termín vydání ostatních stanovisek bude záležet na datu předložení kompletních podkladů ze strany ŘSD. Nadále platí, že závazná stanoviska budou vydávána ve slíbené dvouměsíční lhůtě od dodání kompletních podkladů,“ uzavírá ministr Brabec.

Evropská komise čekala přes 10 let na uvedení české legislativy v oblasti EIA do souladu s evropským právem. To se současné vládě podařilo v loňském roce. Ani Evropská komise a ani české soudy však již neuznávají stanoviska EIA u projektů, které získaly stanoviska EIA podle zákona starého více než 20 let.

Proto je nutné u takových záměrů proces EIA zopakovat, a to zejména s ohledem na posouzení vlivů záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví podle platné evropské směrnice. U 9 projektů však česká vláda v Evropské komisi dojednala výjimku.

Jde o stavby, které jsou součástí transevropské sítě, bylo jim do března roku 2015 vydáno územní rozhodnutí, disponují souhlasným stanoviskem EIA právě podle zákona z roku 1992 a jsou přímo stanovené nařízením vlády.

Více k historii EIA v ČR na tomto odkazu.

Text závazného stanoviska k záměru D49 Hulín-Fryšták na tomto odkazu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP