1/2022

Průmyslové podniky zefektivňují hospodaření s vodou

| autor: TZ vodarenstvi.cz0

Průmyslové podniky zefektivňují hospodaření s vodou

Průmysl je nejvýznamnějším odběratelem vody z povrchových zdrojů v České republice – jde zhruba o 70 % spotřeby. Největším odběratelem vody je energetika, po ní následuje zásobování obyvatel pitnou vodou.

Průmyslové podniky dlouhodobě realizují řadu opatření, jejichž cílem je snižování spotřeby vody z ekonomických důvodů i z hlediska snížení dopadů na životní prostředí. Firmy za odběr vody platí příslušným podnikům povodí, náklady vznikají také při využití, čištění a vrácení vyčištěné vody zpět do přírody.

Například jen v Moravskoslezském kraji jde podle správce vodních děl Povodí Odry ročně o zhruba 60 milionů metrů krychlových vody, které podniky odeberou. „Ročně odebereme z Olše, nebo z Těrlické přehrady 10 milionů kubíků vody. Po vyčištění jí do přírody vracíme 4 miliony metrů krychlových.

V době sucha navyšuje odběry z Těrlické nádrže, naopak snižuje odběr z Olše, abychom v ní zachovali dostatečný průtok pro život vodních živočichů. Údolní nádrž nám prozatím vždy dokázala zajistit dostatek provozní vody i při suchých obdobích minulých let,“ říká mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková.

Společnost podle ní dlouhodobě pracuje na úsporných opatřeních ve svém vodním hospodářství, když jsou ve všech výrobních provozech vybudovány uzavřené recirkulační vodní okruhy. Možnosti snížení potřeby jsou však omezené charakterem provozu, který je na dodávce vody existenčně závislý.

Valašskomeziříčská chemička DEZA odebírá vodu z Bečvy a ročně jí spotřebuje 1,5 milionu kubíků. „V posledních letech pociťujeme četnější výskyt sucha projevující se nízkým stavem vody v řece. Doposud nejhorší období bylo během léta 2015, kdy jsme z důvodu nízké hladiny nemohli čerpat vodu z řeky sedmnáct dnů. Během tohoto období jsme odkázáni na akumulované zásoby vody.

Kapacita retenčních nádrží je však omezená, proto je dále rozšiřovat. V roce 2017 jsme uvedli do provozu novou lagunu s kapacitou 19 000 m3. To nám umožní být až 15 dnů nezávislí na odběru vody z řeky. Do budoucna plánujeme postavit ještě jednu retenční lagunu a po rekonstrukci biologické čistírny odpadních vod zvýšit cirkulaci vod v rámci výrobního areálu,“ vysvětluje mluvčí společnosti Karel Hanzelka.

Společnost se snaží spotřebu vody snižovat, tato snaha je však omezená charakterem výroby. Rekonstrukcí rozvodů vody se podařilo snížit ztráty v podnikové síti. DEZA také letos zahajuje rekonstrukci biologické čistírny odpadních vod za několika stovek milionů korun, která přinese další zvýšení čistoty vypouštěné vody do řeky Bečvy.

Černouhelná společnost OKD ročně spotřebuje zhruba 7,5 milionu kubíků provozní vody, kterou odebírá stejně jako Třinecké železárny z Těrlické nádrže. Objem spotřebované vody se průběžně snižuje v souvislosti s poklesem objemu produkce černého uhlí.

Společnost ČEZ v klasických a jaderných elektrárnách v roce 2017 spotřebovala 148 milionů kubíků povrchové vody. Od roku 2001 spotřeba klesla o 4 %. Celkově na výrobu elektrické energie a tepla spotřebují výrobní zdroje Skupiny ČEZ v České republice zhruba 520 milionů kubíků povrchové vody.

Přibližně 70 % z tohoto objemu vody je využito pro průtočné chlazení kondenzátorů parních turbín, kdy celý objem odebrané vody se vrací zpět do toku,“ říká mluvčí společnosti Martin Scheier.

Rozdíl mezi letní a zimní spotřebou vody není výrazný. V létě sice klesá poptávka po teple, to však z hlediska spotřeby vody kompenzuje vyšší spotřeba chladicí vody. ČEZ se v současnosti potýká s nedostatečnou kapacitou vodních zdrojů u elektráren Poříčí a Hodonín, problémy také zaznamenává u teplárny ve Dvoře Králové.

ČEZ zavádí řadu opatření vedoucích ke snižování spotřeby povrchové vody. „Zaměřujeme se především na recyklaci odpadní vody. Využíváme zejména odpadní vodu z odluhu chladicích věží, praní pískových filtrů a praní sádrovce. Dále využíváme průsakové a drenážní vody. V elektrárnách a teplárnách představuje objem znovuvyužité odpadní vody zhruba 15 % z odebrané povrchové vody pro technologické účely,“ vysvětluje Scheier. 

Ostravská ocelárna ArcelorMittal ročně spotřebuje 23 milionů kubíků provozní vody z Žermanické přehrady na řece Lučině. Odběr je vzhledem k výrobnímu cyklu celoročně na stabilní úrovni.

Při nedostatku vody zvyšujeme objem recirkulované vody, snižujeme odběr vody z Žermanické přehrady a nasazujeme náš záložní zdroj vody – čerpací stanici v Ostravě – Hrabůvce, která čerpá vodu z řeky Ostravice. Tak tomu bylo například v období sucha od září 2015 do února 2016. Do budoucna máme v plánu investovat do snížení spotřeby vody zvýšením míry recirkulace,“ říká mluvčí společnosti Barbora Černá Dvořáková.

Vodarenstvi.cz

  • Nejvýznamnější vodárenský server v České republice;

  • Nezávislý zdroj informací a zpravodajství o oboru obsahující sekce pro laiky, odborníky, techniky i management;

  • Přináší každodenní zpravodajství z České republiky i ze zahraničí;

  • Portál s podporou vodárenských společností a dalších oborových organizací (SOVAK ČR a další) provozuje nezisková organizace zaměřující se na vzdělávání EduLudus (www.eduludus.cz);

  • Kontakt: redakce@vodarenstvi.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO