1/2024

Průmysl požaduje stažení celé novely zákona o předcházení ekologické újmě

| zdroj: SP ČR0

paragraf
zdroj: creazilla.com

Podle Svazu průmyslu a dopravy není důvod takto extenzivně zasahovat do znění platného zákona, když je v tuto chvíli transpozice Směrnice úplná a řádná.

Návrh novely zákona z dílny MŽP

Návrh zákona je předkládán na základě Plánu legislativních prací pro rok 2024 a je plněním závazku obsaženého v Programovém prohlášení vlády. Dle předkladatele (MŽP) se jedná o transpoziční předpis ve vztahu ke směrnici EP a ER ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí.

Stanovisko SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) požaduje stažení celé novely zákona o předcházení ekologické újmě ("ZEU"), protože není důvod takto extenzivně zasahovat do znění platného zákona, když je v tuto chvíli transpozice Směrnice úplná a řádná. Návrh pouze poškozuje podnikatelské prostředí v ČR a je gold-platingem.

SP ČR například nesouhlasí:

  • s tvrzením MŽP, kdy uvádějí nejasnou působnost ve vztahu ke složkovým právním předpisům upravujícím obdobnou matérii, tedy ukládání nápravných opatření (vodní zákon, zákon o zemědělském půdním fondu, zákon o ochraně přírody a krajiny) atd. Proběhly např. úpravy zákona o vodách, kde bylo přijaté řešení zavádějící zvýšenou kontrolu na úseku ochrany vod (kontinuální sledování, posílení koordinace subjektů státní správy při šetření a likvidaci ekologických havárií atd.). Dále proběhla novelizace zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a paralelně probíhá novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny. Považujeme tedy regulaci v oblasti životního prostředí za již posílenou,
  • s navrhovanou redefinicí pojmu ekologická újma, protože přináší další zvyšování nákladů na výkon veřejné správy a snižuje konkurenceschopnost ČR zaváděním nových administrativních povinností pro podnikatelský sektor,
  • se Zprávou RIA, která není dostatečně zpracována z hlediska dopadů na podnikatelské prostředí.

Celé stanovisko najdete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA