1/2024

Průmysl k vyhlášce o energetickém auditu

| zdroj: SP ČR0

electricity-384198_640.jpg
zdroj: Pixabay

Stávající znění vyhlášky nedostatečně reflektuje principy provádění energetického auditu dle normy a neobsahuje postup stanovení parametrů pro identifikaci, zda podnikatel spadá do skupiny povinných podnikatelů podle § 9 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké změny novela zavádí

Stávající znění vyhlášky nedostatečně reflektuje principy provádění energetického auditu dle normy a neobsahuje postup stanovení parametrů pro identifikaci, zda podnikatel spadá do skupiny povinných podnikatelů podle § 9 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška nově specifikuje podrobnosti zprávy o provedeném energetickém auditu a specifikuje ekonomické a ekologické hodnocení.

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Svaz požaduje vyjasnit metodu výpočtu ekologického hodnocení opatření při stanovení výše emisí CO2 před a po realizaci opatření v případě dodávek ze soustavy zásobování teplem, kdy by měl být prováděn pro soustavu zásobování teplem a nikoliv pro cenovou lokalitu, která může zahrnovat více soustav.
  • Svaz poukazuje na chybný výpočet výpočtu zůstatkové hodnoty v důvodové zprávě
  • Kromě formulačních úprav Svaz navrhuje doplnit pro uvedené emisní faktory, že se vztahují na výhřevnost paliva

Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP