1/2024

Projekt LIFE za více než 7 miliónů euro pomůže ohroženým druhům a ekosystémům

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Projekt LIFE za více než 7 miliónů euro pomůže ohroženým druhům a ekosystémům

Historicky nejlépe hodnocený projekt v ČR uspěl v rámci programové výzvy v roce 2016 v konkurenci celkem 867 žádostí. Stal se tak 11. projektem podpořeným v kategorii „Nature“ v České republice. V roce 2016 byly v této kategorii úspěšné pouze dva další české projekty a žádný slovenský.

Jde o projekt s nejdelší dobou realizace a ze všech dosud podpořených projektů v ČR a na Slovensku získal nejvyšší příspěvek na kofinancování od Evropské komise – přes 5 milionů euro. Jeho význam podtrhuje fakt, že je přímo finančně podporován také Ministerstvem životního prostředí České republiky.

„CZ-SK South LIFE bude realizován na území evropsky významných lokalit vyhlášených v rámci soustavy Natura 2000. Je zaměřen na zlepšení stavu a následnou ochranu ohrožených druhů rostlin, živočichů i celých přírodních stanovišť.

Často se jedná o přírodní fenomény vzácné nejen v rámci České republiky a Slovenska, ale celé Evropské unie,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje. „Hlavním cílem projektu je rozšíření biotopů tří prioritních evropsky významných druhů i zlepšení stavu 11 prioritních stanovišť na 55 konkrétních evropsky významných lokalitách v Jihočeském kraji a na jižním Slovensku.“

Projekt by měl přispět ke zlepšení stavu luk i k obnově lesů, pastvin i hydrologického režimu slanisk a rašelinišť a také k rozšíření biotopů hořečku českého, střevlíka Ménétriésova a páchníka hnědého.

Hořeček český se na celém světě vyskytuje pouze v České republice, Německu, Rakousku a Polsku, přičemž nejhojnější, i když vzácný, je právě v Jihočeském kraji. Podobným příkladem je i poddruh dravého brouka střevlíka Ménétriésova, který je vzácným pozůstatkem doby ledové na našem území a rovněž středoevropským endemitem.

Vzácným a v rámci celé evropské unie přísně chráněným druhem brouka je i páchník hnědý, který žije v dutinách starých stromů a živí se rozpadajícím se dřevem. Péče o tento typický druh pomůže nejen ochraně celé řady jiných druhů, ale významně přispěje i k oživení místních tradic a zachování kulturního dědictví.

Do projektu CZ-SK South LIFE se zapojí jak majitelé dotčených pozemků, místní obce a školy, tak i široká veřejnost a návštěvníci regionu. V rámci projektu je plánována celá řada zajímavých aktivit - terénní exkurze do lokalit soustavy Natura 2000, např. na Borkovická Blata, výstavba populárních broukovišť, putovní výstavy, výroba a distribuce popularizačních publikací nebo soutěže pro děti.

Autorem původní myšlenky a hlavním koordinátorem projektu je přímo Jihočeský kraj, ale významnou část aktivit budou provádět také ostatní přidružení partneři. Za slovenskou stranu to jsou Štátna ochrana přírody Slovenskej republiky a Bratislavské regionálne ochranárske združenie.

Za Českou republiku se s Jihočeským krajem zapojilo do projektu Krajské školní hospodářství v Českých Budějovicích a základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA