4/2022

Produkce kalů z ČOV v roce 2020

| autor: redakce0

channel-g915a88f83_640.jpg
zdroj: pixabay

Kolik čistírenských kalů bylo v roce 2020 vyprodukováno? A jak se s nimi nakládalo?

Český statistický úřad vydává každým rokem ročenku, která přibližuje jaký byl uplynulý rok z pohledu mnoha statistických údajů. Počátkem prosince 2021 proto vyšla Statistická ročenka České republiky 2021.

Mezi zveřejněné údaje již tradičně patří informace o životním prostředí a vodě: vodních tocích, vodovodech a kanalizacích, čistírnách odpadních vod a v neposlední řadě i o čistírenských kalech. V následující tabulce Český statistický úřad zveřejnil produkci čistírenských kalů a způsob jejich zneškodnění.

Z tabulky je patrné, že v roce 2020 bylo vyprodukováno celkem 192 393 tun sušiny kalu. Oproti předchozímu roku představuje takové množství pokles produkce kalů (tabulka), který de facto trvá poslední 2 roky.

Ve způsobech zneškodnění kalů byl zaznamenán prudký pokles v kategorii Přímá aplikace a rekultivace o cca 13,2 % bodů na 63 064 t suš. za rok (32,78 %), Kompostování naopak vykázalo významný nárůst, představovalo cca 44 %, vykazovaná kategorie Skládkování mírně poklesla na 7,91 %, naopak podíl Spalování významně narostl na 11,09 % z celkové produkce čistírenských kalů v roce 2020.

produkce kalu.png

Tabulka: Meziroční porovnání 2020–2019 způsobů nakládání s čistírenskými kaly v ČR

Z obrázku lze vyčíst vývoj produkce a zneškodnění čistírenských kalů od roku 2005:

produkce kalu2.png

Vývoj produkce čistírenských kalů v ČR 2005–2020. Zdroj: webové stránky ČSÚ

Statistická ročenka České republiky - 2021

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM