2/2023

Produkce emisí z osobní automobilové dopravy v ČR

| autor: CENIA - česká informační agentura pro životní prostředí0

Produkce emisí z osobní automobilové dopravy v ČR

Množství emisí z automobilové dopravy (i z dalších druhů silniční dopravy) je kromě intenzity provozu ovlivněno skladbou vozového parku dle věku a pohonů a technickým stavem vozidel. Počet registrovaných osobních automobilů v ČR roste a koncem roku 2017 dosáhl 5,5 mil., v průměru tak vychází 1 osobní automobil na každé 2 obyvatele. Rekordní je automobilizace v Praze, kde se počet automobilů blíží počtu obyvatel, na 1000 obyvatel v Praze připadá 685 osobních automobilů.

Zcela zásadním aspektem emisní náročnosti je stáří vozidel, s jeho růstem produkce emisí exponenciálně vzrůstá a nejvyšší je u vozidel vyrobených před rokem 1992, které neplní žádný emisní standard. Pro ilustraci – zatímco dieselové osobní automobily splňující emisní normu EURO3, tedy vyrobené po roce 2000, produkují maximálně 500 mg NOx na kilometr, emisní norma EURO6, která vstoupila v platnost 1. 9. 2014, omezuje emise NOx na 80 mg na kilometr. U emisí suspendovaných částic je pokles emisí mezi těmito emisními standardy ještě výraznější, a to na desetinu. I když je možné zpochybnit soulad laboratorně deklarovaných hodnot s reálnými emisemi vozidel v provozu, kvůli čemuž jsou v současné době vyvíjeny a zaváděny přesnější a reálnému provozu lépe odpovídající metody měření emisí, pokles emisní náročnosti vozidel s jejich modernizací je nepochybný.

Mobilita_03.jpg

Vliv emisí z dopravy na zdraví a ŽP

Zdroj: CENIA

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP