1/2024

Proč zákony o odpadech neprošly a co bude dál?

| autor: Martina Jandusová0

Proč zákony o odpadech neprošly a co bude dál?

Odboru odpadů na ministerstvu životního prostředí se letos nepodařilo dostat do legislativního procesu zákon o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností. Není tajemstvím, že odpovědná je za to skládkařská lobby.

„Oba dva zákony jsou u ledu, což beru jako osobní selhání. Můžeme poděkovat velké snaze, kterou odvedly skládkařské firmy v čele s panem Havelkou, ČAOHem, Unií zaměstnavatelských svazů a Konfederací českomoravských svazů. Zákony zablokovaly a nedostaly jsme se s nimi dál,“ uvedl ředitel odboru odpadů na MŽP, Jaromír Manhart.

V krátkosti si připomeňme, jaký byl osud obou zákonů. Zákony obdržely dohromady 2, 5 tis. připomínek. Zákon o odpadech jich měl 1700, z toho 1000 bylo zásadních. 400 zásadních připomínek měl zákon o výrobcích s ukončenou životností, zbytek byly doporučující připomínky, s kterými se muselo ministerstvo vypořádat.

„Myslel jsem, že dostaneme ke každému zákonu 5 tis. připomínek, což se nakonec nestalo, protože skládkaři neměli dost času na to, aby nás v rámci mezirezortního řízení mohli tolik připomínat,“ řekl k tomu Jaromír Manhart.

Začátkem července (loňského roku) se zákony dostaly do komise Legislativní rady vlády a tou v pořádku prošly, dokonce bez připomínek. 12. září přišly do prvního projednávání LRV, které skončilo u 25 paragrafu zákona o odpadech a jednání se odložilo na listopad (na zákon o výrobcích s ukončenou životností se vůbec nedostalo).

V listopadu se již podařilo projít celý zákon o odpadech, ale zákon o výrobcích s ukončenou životností se projednal jen z části. Dostal se na program 12. ledna, ale opět se nestihl projednat celý.

Proces se protáhl do 26. ledna, kdy se zákony konečně projednaly, přesto se rozhodlo, že na zákony je málo času. „Už před vánoci bylo zřejmé, že zákony neprojdou kvůli nedostatku času,“ uvedl Jaromír Manhart.

LRV nevydala k zákonům stanoviska, tudíž má ministerstvo velkou šanci, že po sjednocení nové vlády, budou zákony znovu předloženy na jednání vlády. Existují tři možné scénáře, jak by to celé mohlo dopadnout.

V ideálním případě vláda zákony schválí, projdou do krátkého mezirezortního řízení a příští rok touto dobou budou na čtení poslanecké sněmovny. Teoreticky by pak zákony mohly vstoupit v platnost v roce 2019 s účinností od roku 2020.

Mnohem realističtější variantou je, že vláda si zákony neosvojí a pošle je znovu do mezirezortního řízení, což představuje rok zpozdění - v PS budou v 2019, platnost se posune na leden 2020 a účinnost na leden 2021.

Skládkařským snem ovšem je, že se na nic nebude spěchat a počká se na evropskou legislativu. Dva roky potrvá povinná transpozice směrnic a zákony se dostanou do PS na jaře 2020, v platnost vstoupí v lednu 2021 a účinnosti nabudou v lednu 2022.

„Zákony jsou v mrazáku, ovšem my nespíme,“ řekl Jaromír Manhart a ukázal odpadové vyhlášky, které se připravují: vyhláška o katalogu nebezpečných odpadů je již hotová, dále vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. „V nich nebude žádná velká změna, možná nějaká drobnost,“ pronesl Jaromír Manhart.

Dále byla zmíněna vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě se spojí do jedné.

„Pokusíme se mobilní zařízení do budoucna ukončit,“ přislíbil Jaromír Manhart a pokračoval: „Hrátky s čistírenskými kaly, přimíchávání podsítných frakcí z MBÚ s nevhodným kompostem s nevyhovujícími frakcemi a poté aplikace na povrchu terénu s čistírenskými kaly z průmyslových vod, kde nejsou žádné chemické látky ani zbytky léčiv, budeme určitě v této vyhlášce omezovat.“

Ve vyhlášce o nebezpečných odpadech se toho moc měnit nebude. „Pak jsou tu populární vyhlášky, které se skládkařům částečně líbí, o odpadech, které mohou přestat být odpady. K tomu nic uvádět nebudu, protože je máme v tezích a mohlo by to být špatně interpretováno,“ řekl ředitel odboru odpadů.

U vyhlášky upravující zeminy a jiné stavební materiály je v přípravě asfaltová vyhláška. „Původně jsme chtěli v jednom balíku připravit velké betonové bloky, zeminy a asfalty, ale půjdeme jednodušší cestou,“ uvedl Jaromír Manhart.

Celá vyhláška o palivech z odpadů bude postavena na evropských normách: „Pokud budu chtít dělat palivo z odpadů, můžu ho vyvézt z odpadového režimu. Změří se organika, chlór, rtuť a výhřevnost, samozřejmě i těžké kovy a odpad stejně zůstane v režimu odpadů. Nicméně i když bude odpad vyveden z odpadového režimu, koncovka bude muset být zařízením, které je určené pro spalování nebo spoluspalování odpadů,“ zdůraznil Jaromír Manhart.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ