Problematika provozování vodohospodářské infrastruktury

| autor: TZ SOVAK ČR0

Problematika provozování vodohospodářské infrastruktury

Ve dnech 10.–11. dubna proběhl ve Žďáru nad Sázavou III. ročník konference Problematika provozování vodohospodářské infrastruktury určené nejen pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury.

Konferenci uspořádal SOVAK ČR ve spolupráci s Medim, spol. s r.o., a pod záštitou Svazu měst a obcí České republiky.

Konferenci slavnostně zahájili Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR, Ing. Lubomír Gloc, generální ředitel VAS, a.s. Brno a Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel BVK, a.s.

Účastníci se mohli dozvědět aktuální informace ohledně problematiky měst a obcí v oblasti vodního hospodářství, povinností vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury podle zákona o vodovodech a kanalizacích.

Seznámili se i s modely provozování vodohospodářské infrastruktury či právními předpisy tohoto oboru, konkrétně pak s novelou vyhlášky č. 428/2001 Sb. a č. 252/2004 Sb.

Dotačnímu financování vodárenské infrastruktury se věnoval náměstek ministra životního prostředí Ing. Jan Kříž a novinky z Operačního programu Životní prostředí pro rok 2018 představil Mgr. Jakub Němec ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Na konferenci zazněla rovněž problematika plánů obnovy, a to i na konkrétních příkladech: VAS a.s. Brno a VHS Olomouc, a.s.

K dalším tématům patřily benchmarking, cenotvorba, hygienická problematika malých vodovodů a studní, GDPR, adaptační opatření k omezení následků sucha, nakládání s čistírenskými kaly, rizika používání lokálních zdrojů podzemních vod.

Na závěr konference byl představen i úspěšný studijní program Provozovatel vodovodů a kanalizací, který SOVAK ČR ve spolupráci s Vyšší odbornou školou stavební a Střední školou stavební ve Vysokém Mýtě (VOŠS a SŠS) a Institutem environmentálních služeb, a.s. (IES) nabízí od roku 2017 s cílem přispět k dalšímu zvýšení kvalifikační úrovně provozovatelů vodovodů a kanalizací i zainteresovaných pracovníků veřejné správy.

Kapacita druhého běhu, který bude zahájen v květnu, je již naplněna.

Konference, které se zúčastnilo včetně přednášejících a vystavujících firem celkem 128 osob se setkala s příznivým ohlasem.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ