1/2021

Problematika aplikace nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) ve Velké Británii po přechodném období

| zdroj: MPO0

brexit-3870554_640.jpg
zdroj: Pixabay

Po skončení přechodného období bude od 1. ledna 2021 nařízení CLP Evropské unie nahrazeno ve Velké Británii nařízením GB CLP.

Přechodné období končí 31. prosince 2020 a od 1. ledna 2021 bude nařízení CLP Evropské unie ve Velké Británii nahrazeno nařízením GB CLP. Toto nařízení budou muset dodržovat společnosti se sídlem ve Velké Británii (Anglie, Skotsko a Wales), které uvádějí chemické látky a směsi na trh Velké Británie.

Od 1. ledna 2021 bude Velká Británie sama rozhodovat o povinné klasifikaci nebezpečnosti, označování a balení chemických látek a směsí. Pro společnosti se sídlem v Severním Irsku budou platit samostatné pokyny.

Společnosti se sídlem ve Velké Británii, které zásobují trh chemickými látkami a směsmi na území Velké Británie, budou jednat s agenturou GB CLP Agency místo agentury ECHA. Pro následné uživatele a distributory sídlící ve Velké Británii, kteří jsou zásobováni společnostmi z Evropské unie (EU) / Evropského hospodářského prostoru (EHP), budou stanoveny nové požadavky v souladu s požadavky Velké Británie. Pokud tyto dodávky budou pokračovat i po skončení přechodného období, stane se následný uživatel nebo distributor dovozcem.

Odpovědnost za klasifikaci, označování a balení chemických látek vyvážených do zemí EU / EHP z Velké Británie ponese dovozce se sídlem v EU / EHP.

Hlavní povinnosti společností se sídlem ve Velké Británii, tj. výrobců, dovozců, následných uživatelů a distributorů (dále jen dodavatelé), klasifikovat, označovat a balit chemické látky a směsi, které uvádějí na trh ve Velké Británii podle nařízení GB CLP, zůstanou stejné.

Od ledna 2021 budou muset tyto společnosti před uvedením na trh Velké Británie klasifikovat chemické látky a směsi, tj. identifikovat všechny jejich nebezpečné vlastnosti a budou muset označovat látky a směsi, aby odrážely jejich klasifikaci nebezpečnosti. Nejsou žádné změny v požadavcích, pokud vedle označení pro přepravu se objeví i označení podle nařízení GB CLP.

Všichni dodavatelé se sídlem ve Velké Británii budou i nadále odpovědní za identifikaci, zkoumání a hodnocení dostupných vědeckých informací o látkách a směsích, které se týkají možných fyzikálních, zdravotních nebo environmentálně nebezpečných vlastností chemických látek a směsí.

Platit budou také opatření při testování chemických látek a směsí, včetně zákazu testů na lidech nebo primátech.

Nařízení GB CLP stejně jako nařízení EU CLP bude postupovat v souladu s Globálně harmonizovaným systém OSN pro klasifikaci a označování chemických látek (UN GHS).

Další informace a technickou podporu mohou podnikající subjekty získat při kontaktování technické podpory CLP e-mailem: ukreachca@hse.gov.uk. Zde je možné přihlásit se k bezplatnému odběru e-mailových aktualizací a získat nejnovější zprávy o nařízení GB CLP.

Dále lze využít tabulky scénářů (ve formátu PDF), které stanoví řadu akcí a klíčových dat, které by měly společnosti znát, aby si včas zajistily svou připravenost na konec přechodného období.

Další informace:

Tabulka scénářů [pdf]

Celý text zprávy [en]

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo