2/2022

Pro průmyslové podniky je připravena miliarda korun na cirkulární řešení

| autor: Martina Jandusova| zdroj: MPO0

recycle-g51829b33c_640.jpg
zdroj: pixabay

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu podporující cirkulární ekonomiku s názvem "Cirkulární řešení v podnicích". Výzva byla vyhlášena v rámci Národního plánu obnovy.

Cílem výzvy je podpořit rychlejší přechod na oběhové hospodářství, předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastruktury a omezení plýtvání druhotnými surovinami, zvýšení obsahu recyklovaných materiálů ve výrobcích, a zvýšení surovinové bezpečnosti Česka.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • Zavádění technologií k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu.
 • Technologie k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního
  materiálu jiného, než je stavební a demoliční odpad.
 • Technologie pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku. Druhotná surovina musí tvořit alespoň 5 % hmotnosti vyráběného polotovaru nebo výrobku.
 • Technologie pro protektorování pneumatik.
 • Technologie pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.
 • Technologie pro získávání kritických surovin.
 • Technologie ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků. Podpořena je náhrada stávajícího výrobku novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s vyšším stupněm recyklovatelnosti.
 • Technologií k náhradě vybraných vstupních surovin. Podpořena je náhrada stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s nižší spotřebou některé z kritických surovin.
 • Snížení množství vstupů při výrobě. Podpořena je náhrada stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s menším množstvím vstupních surovin.

Podpořeny naopak nebudou výzkumné projekty, výroba energie mimo vlastní spotřebu, výroba tuhého alternativního paliva, zemědělská prvovýroba, zpracování komunálního odpadu, repase či renovace výrobků s výjimkou protektorování pneumatik, drcení a/nebo třídění SDO na jednotlivé frakce bez jejich dalšího zpracování na polotovar nebo konečný výrobek, prostá úprava (ne)odpadů a vedlejších produktů a to bez podstatné změny jejich vlastností, kde nedochází k přeměně na druhotnou surovinu, ani zpracování odpadu probíhající v zařízení provozovaném na základě povolení provozu vydaného krajským úřadem (s výjimkou zpracování odpadu skupin 16 a 17 Katalogu odpadů).

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia