Připomínky: Směrnice EU o energetické účinnosti – hodnocení a přezkum

| zdroj: Hospodářská komora0

class-2171051_640.jpg
zdroj: Pixabay

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k přezkumu směrnici EU o energetické účinnosti.

Komise připravuje přezkum a revizi směrnice o energetické účinnosti (dále jen „směrnice“) a v rámci tohoto procesu použije dvoufázový přístup. Jako první krok hodnocení posoudí stávající rámec směrnice od jejího vstupu v platnost v roce 2012, s výjimkou prvků, které již byly revidovány v roce 2018.

Zjištění vyplývající z hodnocení pak poskytnou základ pro to, co je třeba ve směrnici zefektivnit, posílit, doplnit nebo změnit, aby se odstranily zbývající nedostatky v ambicích oproti cílům EU na rok 2030 v oblasti energetické účinnosti tak, aby bylo do roku 2030 dosaženo vyššího cíle EU v oblasti snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 55 %, a aby se zajistila součinnost s ostatními iniciativami v rámci Zelené dohody, zejména s přezkumem směrnice o obnovitelných zdrojích energie, renovační vlnou a strategií EU pro integraci energetického systému.

EU 14_21 EK Směrnice EU o energetické účinnosti – hodnocení a přezkum

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy