Připomínky: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

| autor: redakce1

river-1209025_640.jpg
zdroj: Pixabay

Ministerstvo životního prostředí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaný návrh zákona reaguje na dosavadní zkušenosti z praxe ve vztahu k řešení havárií mimořádného rozsahu.

Termín připomínek: 1. 4. 2021 – 3. 5. 2021

Ke stažení:

Komentáře

  1. Předložená verze novely vodního, Lex Bečva, je velmi bezzubá a neřeší zásadní věci: Prevenci, vzdělávání všech, kteří kolem vody mají co dělat a také některé další možné zdroje havárií, například hasební vody z velkých průmyslových požárů. Přestože na to už mnoho let upozorňuji, nikdo se k tomu nehlásí a nikdo také neřeší havárie v ovzduší při velkých průmyslových požárech. Zrovna dnes jeden v Praze Modřanech - výstupem bylo doporučení nevětrat. Ví někdo, co vše uniká při takových haváriích do ovzduší, do hasebních vod (včetně pěnotvorných a podobných látek) a na kterou zemědělskou půdu spadnou třeba dioxiny vzniklé při požáru nedokonalým spalováním plastů nebo polystyrenových izolací? Opakuji, že je nezbytné se vrátit k dobré a osvědčené praxi mít v (zejména) průmyslových i zemědělských podnicích od určitého limitu nakládání s vodami, chemickými látkami a odpady PODNIKOVÉ VODOHOSPODÁŘE a ODPADOVÉ HOSPODÁŘE s předepsanou odbornou kvalifikací a kompetencemi. Dokud toto zákon opět nezavede, stejně jako nutnou odbornou kvalifikaci úředníků na OŽP (většinou jsou to mladí ochránci přírody nebo neznalí stavaři), nezlepší se stav nakládání s našimi vodami jak po stránce kvality, tak po stránce kvantity.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ