Připomínky: Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

| autor: redakce0

garbage-2729608_640.jpg
zdroj: Pixabay

Právní úprava dané oblasti je nyní roztříštěna do velkého počtu samostatných vyhlášek. Přijetím nového zákona o odpadech budou tyto stávající vyhlášky zrušeny a je třeba vydat nové prováděcí právní předpisy.

S ohledem na návrh nového zákona o odpadech, který je jako vládní návrh zákona nyní projednáván v Poslanecké sněmovně ČR (návrh byl vrácen Senátem ČR s pozměňovacími návrhy), je třeba vydat nové prováděcí právní předpisy. Navrhovaná vyhláška je jedním z nich.

Navrhovaná právní úprava vychází ze stávající právní úpravy a z části ji plně přebírá. V rámci revize právní úpravy byla stávající prováděcí právní úprava adaptována na novou zákonnou právní úpravu, zejména pokud jde o novou terminologii, instituty, povinnosti atd.

Tato vyhláška přináší i některé novinky oproti stávající právní úpravě, např. změnu podmínek u stanovování ekotoxicity pro účely zasypávání (využívání odpadů na povrchu terénu), změnu požadavků na limity obsahu škodlivin v odpadech využívaných k zasypávání, změnu podmínek využití strusky ze spalování ostatních odpadů k zasypávání.

Termín připomínek: 26. 11. 2020 – 17. 12. 2020

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB