1/2024

Prioritou MPO je účinné využívání zdrojů, které je zásadní pro zajištění surovinové bezpečnosti státu

| autor: MPO ČR0

Prioritou MPO je účinné využívání zdrojů, které je zásadní pro zajištění surovinové bezpečnosti st

Pan Boursier přijel do České republiky na pozvání České asociace oběhového hospodářství (ČAObH), která je členem FEAD, a na pozvání společnosti EKO-KOM, pořadatele konference Odpady a obce 2019.

Během své návštěvy pan Boursier sdílel evropské zkušenosti s implementací oběhového hospodářství a cílů evropského balíčku revidovaných právních předpisů o odpadech a obalech z pohledu evropských odpadových společností sdružených ve FEAD.

Hlavním tématem setkání byla možná optimální skladba inovativních technologií a udržitelného způsobu nakládání s odpady s cílem přeměnit odpady na cenné suroviny pro další výrobu. Během jednání se proto diskutovalo o tom, co je třeba k nastartování recyklačního průmyslu. 

„Ze své pozice prezidenta FEAD nabízím České republice doporučení a inspiraci z těch evropských států, které již strategii pro oběhové hospodářství ve své zemi realizují. Naopak mne zajímají možnosti a programy, které pro rozvoj recyklační infrastruktury MPO nabízí“ prohlásil v diskuzi pan Boursier.

Ministr Havlíček reagoval stručným představením současné pozice MPO i směru do budoucna: „Účinné využívání zdrojů je zásadní pro zajištění surovinové bezpečnosti státu, a proto je jednou z priorit MPO, které zodpovídá za surovinovou politiku státu, tedy za primární i druhotné suroviny.

Surovinová politika ČR byla již v roce 2014 doplněna samostatnou Politikou druhotných surovin ČR a v lednu 2019 byla aktualizována pro období 2019 - 2022. Mezi významné úkoly patří podpora inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin.

MPO v OP PIK připravilo program na podporu inovativních technologií pro zpracování a využívání druhotných surovin, v rámci kterého byly vyhlášeny již 4 výzvy s alokací více jak 800 mil. Kč. 

Pro nové programové období 2021 - 2027 se již nyní připravují na MPO další programy pro zajištění dostatečné infrastruktury technologií pro recyklaci a výrobu kvalitních produktů s obsahem druhotných surovin. Další podpora je připravena pro úspory vody a udržitelné nakládání s vodou v průmyslu vzhledem k nedostatku vody“. 

Podpora je nezbytná i pro základní a aplikovaný výzkum technik a technologií a jejich urychlenou aplikaci v průmyslové výrobě, stavebnictví, sektoru služeb, zemědělství, dopravě, zdravotnictví a řadě dalších souvisejících oblastí. Nabízená spolupráce FEAD přichází právě včas.

Pan Boursier vyjádřil optimismus v souvislosti s plněním nově stanovených cílů evropského balíčku oběhového hospodářství, ačkoli je označil za poměrně ambiciózní. K jejich naplnění je třeba spolupráce soukromého a veřejného sektoru, dále nástrojů jako je například povinný obsah recyklátu v obalových materiálech, zadávání veřejných zakázek a motivační finanční nástroje ve prospěch recyklace, například formou daňových úlev apod.

Důležité je nezatracovat energetické využití odpadu, které následuje v hierarchii po recyklaci a je součástí udržitelného způsobu nakládání s odpady. Zároveň pan Boursier zmínil vysokou míru skládkování v ČR, kterou je nutno snížit a využít ekonomické nástroje, aby bylo možné rozvinout recyklační průmysl a další způsoby přeměny odpadů na zdroje.

„Změny týkající se životního cyklu výrobků mají dopad na výrobu i na spotřebu a ovlivňují tak ekonomiku celého výrobního i spotřebního cyklu. Zvyšovat podíl využívání druhotných surovin jako náhrady za neobnovitelné zdroje a kvalitu výrobků s obsahem druhotných surovin je proto velkou výzvou a příležitostí pro podnikatelský sektor.

V současné době připravujeme hospodářskou strategii pro Českou republiku, která bude obsahovat nová témata např. digitalizaci a robotizaci a mezi tato významná témata by mělo být zařazeno i oběhové hospodářství a udržitelné nakládání se zdroji,“ uvedl na závěr setkání pan ministr Havlíček.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP