Reklama

24. 8. 2016  |  Aktuality  |  Autor: redakce

Primární energetické zdroje a výroba elekřiny v loňském roce

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo údaje o primárních energetických zdrojích a hrubé výrobě elektřiny z obnovitelných a ostatních zdrojů.

Primární energetické zdroje jsou jedním ze základních ukazatelů energetické statistiky.

V příloze Primární energetické zdroje jsou uvedeny údaje od roku 1990 do roku 2015, pro rok 2015 jde pouze o předběžné údaje. Graf v příloze znázorňuje historický vývoj primárních energetických zdrojů od roku 1955.

Primární energetické zdroje jsou souhrnem tuzemských nebo dovezených energetických zdrojů vyjádřených v energetických jednotkách. Prvotním teplem se rozumí teplo vyrobené v jaderných reaktorech. Prvotní elektřina je elektřina vyrobená ve vodních elektrárnách (bez přečerpávacích vodních elektráren), větrných a fotovoltaických elektrárnách plus saldo dovozu a vývozu elektřiny.

Tabulka Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných a ostatních zdrojů v roce 2015 obsahuje údaje o výrobě elektřiny za léta 2007 až 2015, data za rok 2015 jsou předběžná. Údaje jsou členěny podle jednotlivých typů zdrojů.

Zdroj: Tiskové zprávy MPO

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372