Primární energetické zdroje a výroba elekřiny v loňském roce

| autor: redakce0

Primární energetické zdroje a výroba elekřiny v loňském roce

Primární energetické zdroje jsou jedním ze základních ukazatelů energetické statistiky.

V příloze Primární energetické zdroje jsou uvedeny údaje od roku 1990 do roku 2015, pro rok 2015 jde pouze o předběžné údaje. Graf v příloze znázorňuje historický vývoj primárních energetických zdrojů od roku 1955.

Primární energetické zdroje jsou souhrnem tuzemských nebo dovezených energetických zdrojů vyjádřených v energetických jednotkách. Prvotním teplem se rozumí teplo vyrobené v jaderných reaktorech. Prvotní elektřina je elektřina vyrobená ve vodních elektrárnách (bez přečerpávacích vodních elektráren), větrných a fotovoltaických elektrárnách plus saldo dovozu a vývozu elektřiny.

Tabulka Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných a ostatních zdrojů v roce 2015 obsahuje údaje o výrobě elektřiny za léta 2007 až 2015, data za rok 2015 jsou předběžná. Údaje jsou členěny podle jednotlivých typů zdrojů.

Zdroj: Tiskové zprávy MPO

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK