1/2024

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem III.: Dýšina

| autor: redakce Průmyslové ekologie0

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem III.: Dýšina

Zpoplatněn je pouze svoz

Občané obce platí pouze za svoz směsného komunálního odpadu, tedy odpadu v černých a šedivých popelnicích u rodinných domů. Svoz je možné objednat ústně a je na výběr několik variant četnosti vývozu odpadu, buď jednou za měsíc, jednou za 14 dní, což je nejčastěji volená varianta, nebo jednou za týden.

Takto nastavený systém funguje již velmi dlouho a je nastaven historicky. Současný starosta obce odhaduje, že mechanismus nakládání s odpady v obci běží přibližně od roku 2004. Před touto dobou zde krátkodobě fungoval místní poplatek.

Motivační prvky jsou právě v četnosti svozu

Systém je hodnocen pozitivně, protože je funkční a v obci nevznikají černé skládky. Pro obyvatele je motivační nasmlouvaná četnost vývozu, která je podněcuje k lepšímu třídění odpadu. Pokud občan nemá zajištěn častý vývoz, je donucen k separaci a každý je tak zodpovědný za množství, které vyprodukuje.

"Za tříděný odpad se neplatí"

Pokud občan zjistí, že mu četnost vývozu popelnice nevyhovuje, je možné smluvní dohodu během roku upravit. Ke standardním svozům si občané mohou také dokoupit mimořádné svozy, např. si nastaví měsíční vývoz a podle potřeby si dokoupí mimořádný. Společenství vlastníků jednotek, živnostníci a firmy si v Dýšině odpady zajišťují sami.

Vzhledem k tomu, že se platí pouze za směsný komunální odpad od nemovitostí, tříděné komodity (plasty, papír, kovy, sklo) jsou pro občany službou zdarma.

Odpovědnost na svozové firmě

Všechny služby v obci zajišťuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (dále AVE CZ), a to včetně provozování sběrného dvora. Odpadová firma vytříděné komodity dále dotřiďuje a potom s nimi dále nakládá. Náklady na svoz tříděného odpadu se daří krýt příspěvkem, odměnou od společnosti EKO-KOM. Odměna od společnosti EKO-KOM pro obec každým rokem stoupá, což je signál, že třídění se zkvalitňuje.

DYS. 1.png

Odpadová společnost posílá obci každý měsíc výkaz s množstvím sebraných komodit a rozpisem četnosti svozu, který je rozepsán podle čísel popisných. Je domluveno, že složenky do čísel popisných rozesílá AVE CZ formou služby, ale faktura je vypsána na obec. Peníze přijdou na účet obce.

Ceník za svoz je s odpadovou firmou nastaven takovým způsobem, aby pokryl četnost vývozů. Co ovšem Dýšina musí dotovat, je provozování sběrného dvora, tedy bioodpad, stavební odpad a další odložené odpady, které občané, kteří mají uhrazen svoz směsného komunálního odpadu, odkládají zdarma. Dále v obci probíhá dvakrát do roka mobilní svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu, kde mají občané odložení taktéž zdarma.

Nakládání s bioodpadem

Poté, co se začalo třídit a začal se svážet bioodpad, zaznamenávají statistiky neustálý nárůst množství vytříděného odpadu. V roce 2012 se na obecním úřadě přemýšlelo o komunitní kompostárně, ale od tohoto nápadu bylo upuštěno. Bioodpad se v současnosti řeší prostřednictvím velkoobjemového kontejneru a sváží se. Nutno podotknout, že tím, že se v obci zavedl systém nakládání s bioodpadem, vzrostlo množství celkové produkce odpadu, ale narostlo i třídění.

Bioodpad byl z počátku využíván k rekultivaci terénu nedaleko Dýšiny, což fungovalo relativně dobře, protože obec za svoz platila výhodnou cenu. Teď se bioodpad musí vozit na nejbližší kompostárny.

Dýšina bioodpad.png

V pozitivním trendu zvyšování primární separace chce obec pokračovat a vytvořit občanům ty nejlepší podmínky. Letos byl navýšen počet svozových míst separovaného odpadu celkově na 14. Došlo také k rozšíření otevírací doby ve sběrném dvoře. Původně byl přes léto otevřen ve středu a sobotu, v zimním období jen v sobotu.

Nyní se sběrný dvůr otevírá v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Na sběrném dvoře lze zdarma odevzdat elektroodpad, malý stavební a demoliční odpad, ovšem jen v přiměřeném objemu. Obec Dýšina má smlouvy i s dalšími společnostmi jako je Asekol, Elektrowin, Ekolamp, Ecobat a Textil Eco.

V bytovkách stejně jako v domech

Bytové domy jsou pro separaci většinou trochu problém. Tady ale systém funguje na podobném principu jako u rodinných domů. Společenství vlastníků má nasmlouvány vlastní popelnice nebo většinou velké kontejnery. Cena se počítá nejen obsahově, ale i za četnost svozu.

Platební morálka je v obci dobrá. Během jara mívají doplaceny všechny poplatky za odpad. A pokud obyvatelé Dýšiny nezaplatí do určitého data, obecní úřad je upozorní, a pokud výzva nezabere, může dojít k tomu, že neplatiči nebude služba poskytována.

Množství černých skládek v obci historicky ubývá a v současné době bychom žádnou stálou černou skládku v obci nenalezli. Případné prohřešky se obec snaží ihned zlikvidovat, aby se nežádoucí jev nerozšířil.

Starosta usuzuje, že vymizení černých skládek je důsledek faktu, že občané mají možnost ukládat různé odpady do sběrného dvora. Lze zde odložit i velkoobjemové odpady, takže je obyvatelé Dýšiny nemusí nikam vozit. Neexistuje tedy důvod vyhazovat odpad do lesa, když je zde legální možnost, jak se odpadu zdarma zbavit.

V kostce

Četnost svozu

1× týdně

100

1× za 14 dní

221

1× za měsíc

125

Celková produkce odpadů (v tunách)

Období

Množství

Z toho tříděné odpady

2014

609

95

2015

687

100

2016

792

105

Produkce směsného komunálního odpadu (v tunách)

2014

150

2015

137

2016

145

Produkce tříděného odpadu dle komodit (v tunách)

Období

Papír

Sklo

Plast

Kov

Celkem

2014

35

22

35

3

95

2015

34

21

36

9

100

2016

34

22

37

12

105

Náklady na svoz směsného komunálního odpadu

2014

1 236 000 Kč

2015

1 377 000 Kč

2016

1 428 000 Kč

Částky od občanů za svoz směsných komunálních odpadů

2014

585 707 Kč

2015

611 155 Kč

2016

625 250 Kč

Odměna od společnosti EKO-KOM

Období

Tuny

Částka

2014

94

286 113 Kč

2015

99

281 080 Kč

2016

104

287 265 Kč

Bioodpad (v tunách)

2014

166

2015

170

2016

267

Sběr informací o jednotlivých obcích byl financován Ministerstvem životního prostředí ČR.


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA