1/2024

Příhraniční kraje se chtějí společně připravit na dopady útlumu těžby uhlí

| autor: Česko polská obchodní komora0

Příhraniční kraje se chtějí společně připravit na dopady útlumu těžby uhlí

Zástupci firem a různých institucí, kterých se na konferenci sešlo zhruba 150, se shodli na tom, že je potřeba v nejbližších měsících společně vybojovat vyčlenění peněz pro uhelné regiony z rozpočtu Evropské unie.

Budoucnost těžebního průmyslu a na něj navázaných odvětví, včetně hutnictví, ale i rozvoj nových moderních směrů v průmyslu, to jsou aktuální otázky, které musíme řešit. Ukazuje se, že jedině společným postupem na poli EU můžeme dosáhnout konkrétních výsledků,“ řekl na konferenci Jiří Cienciala, předseda představenstva Česko-polské obchodní komory. Připomněl také rostoucí význam uskupení příhraničních regionů TRITIA, které má za sebou už několik přeshraničních projektů.

Naším úkolem je vytvořit podmínky pro rozvoj podnikání. Snažíme se naslouchat byznysu a věříme, že Evropská unie vyslyší naše potřeby. Chceme férové jednání. Když si v Bruselu vymysleli přechod na nízkouhlíkové hospodářství a čistší energetiku, měli by nám s tím pomoci. My jsme připraveni se poučit a inspirovat v západních zemích, kde už útlum hornictví proběhl,“ uvedl Wojciech Kaluža, vice-hejtman Slezského Vojvodství.

Europoslanec Evžen Tošenovský, který prosazoval zapojení ČR do tzv. uhelné platformy, potvrdil, že EU si uvědomuje dopady tzv. zimního balíčku na uhelné regiony. 

„Teď se rozjíždí diskuse o víceletém finančním rámci, rozhodující bude konec roku. Mluví se o částce 5 mld. Eur pro hornické regiony, ale bude záležet na tom, jestli se dostanou do nového rozpočtu EU jako samostatná položka,“ uvedl Evžen Tošenovský. 

Připomněl, že už je v MS kraji připravených několik projektů, které by mohly být podpořeny, např. využívání vodíku v dopravě či metalurgii, dále pak využití důlní vody, splavnění Odry a podobně.

Účastníci 25. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky za účasti zástupců ministerstev, velvyslanectví, představitelů regionů a firem z různých oborů se v pracovní části věnovali také přeshraničním dopravním problémům a otázkám kvality ovzduší.

Tradiční setkání pořádala Česko-polská obchodní komora, která letos slaví 20 let od svého založení, ve spolupráci s Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě a dalšími institucemi a partnery z Polské, České a Slovenské republiky. 

Program začal na ostravském magistrátu a v odpoledních hodinách pokračoval v zahradách Generálního konzulátu PR v Ostravě, kde měli zástupci firem a regionů prostor jak ke kooperačním jednáním firem, tak i k neformálním diskusím.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA