1/2022

Příborská investice společnosti ČEZ Energo stabilizuje ceny tepla ve městě

| zdroj: ČEZ0

Příborská investice společnosti ČEZ Energo stabilizuje ceny tepla ve městě

Kogenerační jednotky (z anglického slova cogeneration, tedy spolu-výroba) jsou vlastně minielektrárnami a miniteplárnami, kde se společně vyrábí elektřina i teplo. U některých klasických elektráren, které nejsou připojeny k teplárenské síti, uniká část tepla bez užitku do okolí.

Kogenerační jednotka naopak toto teplo využívá, čímž se její účinnost přeměny energie dostává nad 90 procent. Znamená to jak finanční úsporu, tak i vyšší ekologičnost a omezení úniku látek do ovzduší. Jako palivo je navíc využíván plyn, což je výrazně šetrnější zdroj než uhlí.

Nová moderní kogenerační jednotka s elektrickým výkonem 600 kW nahradila 20 let starou jednotku o výkonu 260 kW. Je takzvaně vnořená do kotelny, což minimalizuje její hlučnost pro okolí. 

„Investice zahrnovala také úpravu technologických rozvodů kotelny, úpravu větrání prostoru kotelny a instalaci trafostanice a rozvodny vysokého napětí pro vyvedení vyrobené elektřiny do distribuční sítě. Ke stávající akumulační nádrži o objemu 30 m3 jsme navíc přidali další nádrž o objemu 10 m3. Kotle budou díky tomu v provozu méně hodin v roce, což zvýší jejich životnost,“ vysvětlil generální ředitel ČEZ Energo David Bauer.

Společnost ČEZ Energo provozovala v Příboře kotelnu a zajišťovala část centrálního zásobování teplem dlouhodobě až do loňska, kdy se s městem dohodla na výstavbě nové kogenerační jednotky a dodávkách tepla na dalších 15 let. „Jsem rád, že naše spolupráce pokračuje. Pro město a naše obyvatele to znamená zvýšení bezpečnosti a stabilizaci dodávek tepla a dlouhodobou garanci cen tepla,“ řekl starosta Příbora Jan Malík.

Společnost ČEZ Energo provozuje v Česku celkem 127 kogeneračních jednotek s celkovým instalovaným elektrickým výkonem přes 106 MWe.

Foto: ČEZ

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO