1/2024

Při nákupu je vyšší riziko nákazy než z vody

| zdroj: Veolia0

Při nákupu je vyšší riziko nákazy než z vody

Pane řediteli, jaká je aktuální situace u PVK?

Momentálně jsme ve stádiu, kdy jsme vyhlásili 2. stupeň pohotovosti. Mobilizujeme zaměstnance tak, aby byly obsazeny klíčové pozice a nemohlo dojít k ohrožení plynulého zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. S ohledem na zvýšený výskyt koronaviru v Praze máme připravený krizový scénář, přičemž je zapotřebí říci, že na krize jsme obecně připraveni, protože je v rámci akutních havárií, kdy je od dodávek pitné vody odstaveno několik tisíc domácností, nezažíváme úplně sporadicky.

Jaké konkrétní opatření jste přijali?

Centrální dispečink, který je do jisté míry srdcem pro to, aby PVK mohly fungovat, jede nyní ve striktně uzavřeném režimu. Byla zavedena přísnější pravidla pro vstup a je kladen velký důraz na to, aby dispečeři nepřišli do kontaktu s osobou, která je nakažená.

Veškerou stěžejní činnost PVK zajišťují skupiny, které vzájemně nepřijdou do styku, čímž je riziko přenosu viru sníženo. Jsme připraveni také na to, zajistit našim dispečerům a klíčovým zaměstnancům speciální ubytování i se zásobami potravin, aby byli doslova odříznuti od světa a možné nákaze se vyhnuli.

Zastavení či omezení dodávek pitné vody tedy nehrozí?

Plynulou dodávku pitné vody jsme naštěstí schopni zajistit dálkově právě z dispečinku. S ohledem na opatření, v rámci kterých jsme zavedli i plošné dezinfekce různých oddělení, mohu zásobení pitnou vodou garantovat také v případě, kdy by došlo k dramatickému výskytu koronaviru i mezi zaměstnanci PVK.

Evidujete už některé nakažené zaměstnance?

Momentálně čekáme na potvrzení či vyvrácení nákazy u jednoho zaměstnance, který se nejspíš nakazil od rodinného příslušníka. Jednalo by se o první výskyt u nás.

Hrozí omezení dodávek vody kvůli plánovaným odstávkám například z důvodu oprav či revizí?

Veškeré plánované výluky související s preventivními opravami a údržbovými pracemi na vodovodní síti jsme odložili na neurčito. Vody by tedy měli mít Pražané dostatek. Co však ovlivnit neumíme, jsou havárie ve vodovodní síti. I u těch se však snažíme obnovit dodávku pitné vody co nejdříve a řešíme je zpravidla neodkladně.

K jakým omezením činnosti PVK dosud došlo?

Dodávky vody zůstávají standardní. Všemi chemikáliemi nezbytnými pro zajištění nezávadné vody jsme dostatečně předzásobeni minimálně na čtyři měsíce. Jediné, co nám začíná poslední dobou docházet, jsou respirátory, proto jsme také museli omezit například odečty vodoměrů, kdy po uživatelích žádáme fotografii jeho stavu, popřípadě telefonickou informaci.

Pouze v případech, kdy to není možné, se odečet provádí osobně za dodržení preventivních opatření. Omezili jsme také průzkumy stokové sítě. Také jsme byli nuceni odřeknout pořádání nebo účast na jednorázových akcích jako Na den pod zem či Světový den vody. Investiční akce, jako je například rekonstrukce úpravny vody v Podolí, sice nejspíše budou nabírat zpoždění, ale nemělo by hrozit jejich úplné odřeknutí.

Na internetu se dá setkat s názory, že se lze COVID-19 nakazit i při pití vody z vodovodu. Je to pravda?

COVID-19 je virus vysoce citlivý na chlor a na UV záření. Výskyt koronaviru ve vodě z vodovodu se tak i za běžných opatření rovná nule.

A v případě odpadních vod?

Studie Světové zdravotnické organizace skutečně připouští, že nějaké fragmenty viru může obsahovat stolice, tudíž se může dostat do stokové sítě. Na druhou stranu, virus tím, že má velice slabou lipidovou obálku, je v odpadních vodách velice zesláblý. Nákaza touto cestou nebyla potvrzena, tím spíše, že vodu v čistírně odpadních vod mechanicky i biologicky několik hodin čistíme, čímž dochází k jeho 100% zlikvidování.

Mohu tedy opravdu říci, že riziko nákazy koronavirem je mnohonásobně větší například při nákupu balené vody, než při pití vody z vodovodu, protože virus, jak známo, ulpívá dlouhou dobu na pevných površích.

Promítl se nouzový stav vyhlášený vládou ČR a s ním i další opatření a nařízení do celkové spotřeby vody v Praze?

Za uplynulé období se dramaticky snížila spotřeba vody až o 15 %. Důvody jsou nasnadě – ubylo velké množství turistů a také studentů na vysokoškolských kolejích. Lidé zároveň nedojíždějí do zaměstnání a zůstávají doma. Do Prahy totiž dojíždí za prací lidé ze středních Čech či z jiných krajů.

Ohrozí tento úbytek letošní hospodaření?

Odhadujeme, že kvůli němu můžeme přijít až o 300 milionů korun.

Znamená to pro obyvatele Prahy potenciální zdražení vodného a stočného?

V letošním roce určitě ne. Jaký dopad ale koronavirus a s ním související restrikce bude mít na ceny v příštím roce, závisí na tom, zda a v jaké míře se podaří obnovit turistických ruch, který se na výnosech z vody podepisuje výraznou měrou. V tuto chvíli je opravdu předčasné předjímat, jak se vše vyvine.

Foto: wikipedia.org

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP