1/2024

Přehled nových ekologických opatření hongkongské vlády - příležitosti pro české firmy v exportu i vývoji

| autor: Svaz průmyslu a dopravy ČR0

Přehled nových ekologických opatření hongkongské vlády - příležitosti pro české firmy v exportu i

Na inovace a technologie včetně spolupráce se zahraničím jsou v Hongkongu vyčleněny značné finanční prostředky. Důraz je kladen na využívání pokrokových technologií.

Hongkong je ekonomicky velmi vyspělá země s omezeným teritoriem a velmi početnou populací, proto je ekologie na předním místě zájmu místní vlády, což potvrzuje její politický program na příští rok, který prezentovala nejvyšší představitelka země paní Carrie Lam dne 10. října 2018.

Oblasti zvýšeného zájmu místní vlády

Důraz je kladen na kvalitu ovzduší a vody, využívání a snížení odpadu a důslednější zavádění obnovitelných energetických zdrojů. Při ochraně ovzduší vláda posiluje emisní standardy a v dopravě podporuje elektromobilitu. V souvislosti s bezpečností a kvalitou pitné vody byl připraven nový systém monitorování.

V oblasti odpadového hospodářství bude od roku 2019 zavedeno zpoplatnění městského pevného odpadu, které si klade za cíl změnu chování obyvatel i další zdroje financování na ekologické projekty. Souběžně s tím běží program na recyklaci odpadu a omezení jednorázových plastických obalů. Novinkou je zvyšování dostupnosti pitné vody na veřejných místech s heslem „přines si vlastní nádobu“.

K podpoře obnovitelných energetických zdrojů byl představen systém „Feed-in-tariff“ a pobídky pro individuální a nevládní subjekty. Ve větším měřítku budou zaváděny fotovoltaické systémy na střechách nové výstavby, na plochách rezervoárů pitné vody nebo na skládkách odpadu. 

Finanční podporu získají i školy a nevládní organizace při výstavbě obnovitelných energetických zdrojů malého rozsahu. Zhruba 90% elektrické energie se v Hongkongu spotřebuje v budovách, proto jejich energetická účinnost je dalším cílem opatření na úsporu energie a snížení karbonových emisí. 

Dalším krokem je zavádění systému okrskových chladicích systémů. Příkladem je systém v oblasti Kai Tak, který po dokončení v roce 2025 přinese roční úsporu 85 mil kilowatthodin. Úsporu přinese i efektivnější pouliční osvětlení. 

Silná podpora inovací a technologií v Hongkongu je výzvou pro české subjekty

Nová opatření vlády budou mít za následek objemné investice do sektoru environmentálních technologií, výrobků a služeb. Hongkong současně podporuje inovace a technologie, což je příležitost pro české firmy k navázání vědecko-technické spolupráce. 

Vládní prohlášení na příští rok uvádí dislokaci dodatečných 20 mld. HKD (58 mld. Kč) do nadačního fondu pro výzkum a 4 mld. HKD (11,6 mld. Kč) na re-industrializaci směrem k „smart production“ a k využívání pokrokovým technologií. 

Vláda již v minulosti vytvořila zvláštní „Innovation and Technology Fund“, který dosud jen v oblasti ekologických technologií podpořil 80 výzkumně-vývojových projektů v hodnotě 155 mil. HKD/450 mil. Kč. 

Konkrétní exportní příležitosti a možnosti prezentace v regionu

Pro české firmy vyplývá z nových přístupů místní vlády k ekologii příležitost pro dodávky ekologicky šetrných stavebních materiálů, monitorovacích zařízení čistoty ovzduší a vody, zařízení pro obnovitelné energetické zdroje menšího rozsahu, elektrických autobusů, zařízení pro měření hluku nebo technologií na recyklaci odpadu, jako jsou pneumatiky, kovy a plasty nebo stavební materiál. 

České firmy mohou k prezentaci svých výrobků využít každoročně pořádané ekologické veletrhy: v říjnu ECO Expo v Hongkongu a v březnu Macao International Environmental Co-operation Forum & Exhibition. 

Posledního veletrhu ECO Expo ve dnech 25. – 28. října t.r. se zúčastnila jen jedna česká firma, která reagovala na konzulátem široce publikovanou výzvu a představila jednotky pro přežití při živelných událostech a zařízení na energetické využívání biomasy. Absence českých firem na citovaných veletrzích se jeví jako nevyužití odbytového potenciál tohoto regionu v segmentu ekologických výrobků.

Zdroj: spcr.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA