2/2023

Předcházení vzniku odpadu v obcích I.

| autor: Pavel Mohrmann0

Předcházení vzniku odpadu v obcích I.

Ministerstvo životního prostředí se stalo národním koordinátorem akce Evropského týdne pro snižování množství odpadů (The European Week for Waste Reduction), který se uskuteční v týdnu od 19. do 27. listopadu 2016. Evropský týden pro snižování množství odpadů (EWWR) je iniciativa zaměřená na provádění osvětových akcí o udržitelném využívání zdrojů a nakládání s odpady v průběhu jednoho týdne. Hlavním cílem EWWR je zvýšit povědomí o snižování produkce odpadu, opětovném použití a materiálové recyklaci.

Po úvodním slově Jana Maršáka, zástupce ředitele Odboru odpadu MŽP, přinesla příklady dobré praxe ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová. Pohovořila o způsobech nakládání s odpady u obcí, se kterými Institut spolupracuje.

Celkem podrobně popsala způsob sběru, svozu, separace a dalšího nakládání s odpady v obci Jiřetín pod Bukovou. Tato obec řešila dlouhodobé problémy se svozovou firmou revolučně. Vypověděla svozovce smlouvu a zavedla pytlový sběr. Do tohoto obecního systému se v krátkém čase zapojilo 274 domácností z celkových 305. Náklady domácností klesly na průměrných 250 - 300,- korun a náklady obce klesly ročně o třetinu.

Jiří Sedlák z neziskové organizace Bezobalu ve svém příspěvku popsal práci organizace. Vysvětlil program Zero Waste a jaký je skutečný význam "předcházení vzniku odpadů"

Jak funguje nedávno vzniklý kolektivní systém zpětného odběru pneumatik Eltma, řekl přítomným Radim Filák. Z následující diskuze však vyplynulo, že zpětný odběr funguje problematicky. Eltma odebírá primárně ze sběrných míst - pneuservisů.

Zástupcům obcí schází spolupráce s tímto kolektivním systémem. Důvodem je fakt, že se jim na sběrných dvorech hromadí vysloužilé pneumatiky, které jsou jen problematicky řešitelné.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP