Reklama

22. 11. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: Pavel Mohrmann

Předcházení vzniku odpadu v obcích I.

V rámci celoevropského týdne předcházení vzniku odpadů probíhá stejnojmenná konference pořádaná Ministerstvem životního prostředí. Pražský hotel Don Giovanni přivítal desítky zástupců obcí, kteří to s předcházením vzniku odpadu myslí vážně.

Ministerstvo životního prostředí se stalo národním koordinátorem akce Evropského týdne pro snižování množství odpadů (The European Week for Waste Reduction), který se uskuteční v týdnu od 19. do 27. listopadu 2016. Evropský týden pro snižování množství odpadů (EWWR) je iniciativa zaměřená na provádění osvětových akcí o udržitelném využívání zdrojů a nakládání s odpady v průběhu jednoho týdne. Hlavním cílem EWWR je zvýšit povědomí o snižování produkce odpadu, opětovném použití a materiálové recyklaci.

Po úvodním slově Jana Maršáka, zástupce ředitele Odboru odpadu MŽP, přinesla příklady dobré praxe ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová. Pohovořila o způsobech nakládání s odpady u obcí, se kterými Institut spolupracuje.

Celkem podrobně popsala způsob sběru, svozu, separace a dalšího nakládání s odpady v obci Jiřetín pod Bukovou. Tato obec řešila dlouhodobé problémy se svozovou firmou revolučně. Vypověděla svozovce smlouvu a zavedla pytlový sběr. Do tohoto obecního systému se v krátkém čase zapojilo 274 domácností z celkových 305. Náklady domácností klesly na průměrných 250 - 300,- korun a náklady obce klesly ročně o třetinu.

Jiří Sedlák z neziskové organizace Bezobalu ve svém příspěvku popsal práci organizace. Vysvětlil program Zero Waste a jaký je skutečný význam "předcházení vzniku odpadů"

Jak funguje nedávno vzniklý kolektivní systém zpětného odběru pneumatik Eltma, řekl přítomným Radim Filák. Z následující diskuze však vyplynulo, že zpětný odběr funguje problematicky. Eltma odebírá primárně ze sběrných míst - pneuservisů.

Zástupcům obcí schází spolupráce s tímto kolektivním systémem. Důvodem je fakt, že se jim na sběrných dvorech hromadí vysloužilé pneumatiky, které jsou jen problematicky řešitelné.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372