2/2023

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014+ byla aktualizována

| autor: OPŽP0

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014+ byla aktualizována

Ke dni 23. 10. 2017 byla zveřejněna 14. verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Provedená změna se týká aktivity 4.2.4 – Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku.

Revize podmínek byla vyvolána skutečností, že Řídicí orgán OPŽP přistoupil k notifikaci veřejné podpory tak, aby bylo umožněno financování tohoto opatření pro subjekty působící v oblasti zemědělské prvovýroby, které dosud žádat nemohly.

Notifikace probíhá na základě Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (2014/C 204/01). Řídicí orgán touto notifikací reaguje na stále častější útoky zvláště chráněných druhů živočichů, zejména vlka obecného na hospodářská zvířata.

Pro projekty realizované subjekty činnými v odvětví zemědělské prvovýroby podléhající veřejné podpoře to přináší určitá omezení v časové a věcné způsobilosti výdajů a také změny v povinných přílohách k žádosti.

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory OPŽP 2014–2020

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP