1/2024

Praha: Výdaje na komplexní nakládání s komunálními odpady loni činily 1,3 mld. Kč

| autor: Tisková zpráva HM Praha0

Praha: Výdaje na komplexní nakládání s komunálními odpady loni činily 1,3 mld. Kč

„Pražané hradí poplatkem za komunální odpad pouze náklady spojené se svozem a dalším nakládáním se směsným komunálním odpadem. Celkové náklady na svoz a zpracování směsného komunálního odpady činily loni 864 581 265 Kč, město tedy dotuje 19 procent nákladů.

Ostatní náklady (nakládání spojené se sběrem využitelných složek, objemným odpadem, bioodpadem, provozem sběrných dvorů města apod.) dotuje město stoprocentně,“ upřesnila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Komplexní systém nakládání s komunálními odpady je zajišťován ve spolupráci s pověřenými osobami, které vyprodukované složky komunálního odpadu přebírají do svého vlastnictví a zajišťují další nakládání s nimi.  V souladu se svými zákonnými povinnostmi hl. m. Praha na svém území pro občany zajišťuje následující služby:

  • Sběr, svoz a další nakládání se směsným komunálním odpadem,
  • Sběr, svoz a další nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, nápojový karton a kovy),
  • Provozování sběrných dvorů města - k 31. 12. 2016 bylo na území města provozováno celkem 20 sběrných dvorů a jedno sběrné místo bioodpadu,
  • Přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad,
  • Sběr, svoz a další nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu, včetně zajištění svozu léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy.

Náklady na zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2016 jsou uvedeny v Kč v následující tabulce:

Sběrné dvoryNebezpečné odpadySběr objemného odpaduSměsný komunální odpadTříděný odpad (vč. úklidu stanovišť)Sběr bioodpaduCelkem
66 535 9555 540 88715 718 031864 581 265365 151 8213 616 6011 321 144 560

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag