Reklama

31. 5. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva HM Praha

Praha: Výdaje na komplexní nakládání s komunálními odpady loni činily 1,3 mld. Kč

Podle informace předložené dnes do Rady hl. m. Prahy radní Janou Plamínkovou činily v roce 2016 výdaje na systém komplexního nakládání s komunálním odpadem na území hlavního města 1 321 144 560 Kč. Z toho 700 078 974 pokryl výběr poplatku za komunální odpad, zbytek je hrazen z rozpočtu hlavního města.

„Pražané hradí poplatkem za komunální odpad pouze náklady spojené se svozem a dalším nakládáním se směsným komunálním odpadem. Celkové náklady na svoz a zpracování směsného komunálního odpady činily loni 864 581 265 Kč, město tedy dotuje 19 procent nákladů.

Ostatní náklady (nakládání spojené se sběrem využitelných složek, objemným odpadem, bioodpadem, provozem sběrných dvorů města apod.) dotuje město stoprocentně,“ upřesnila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Komplexní systém nakládání s komunálními odpady je zajišťován ve spolupráci s pověřenými osobami, které vyprodukované složky komunálního odpadu přebírají do svého vlastnictví a zajišťují další nakládání s nimi.  V souladu se svými zákonnými povinnostmi hl. m. Praha na svém území pro občany zajišťuje následující služby:

  • Sběr, svoz a další nakládání se směsným komunálním odpadem,
  • Sběr, svoz a další nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, nápojový karton a kovy),
  • Provozování sběrných dvorů města - k 31. 12. 2016 bylo na území města provozováno celkem 20 sběrných dvorů a jedno sběrné místo bioodpadu,
  • Přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad,
  • Sběr, svoz a další nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu, včetně zajištění svozu léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy.

Náklady na zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2016 jsou uvedeny v Kč v následující tabulce:

Sběrné dvory Nebezpečné odpady Sběr objemného odpadu Směsný komunální odpad Tříděný odpad (vč. úklidu stanovišť) Sběr bioodpadu Celkem
66 535 955 5 540 887 15 718 031 864 581 265 365 151 821 3 616 601 1 321 144 560
© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372