1/2024

Praha: V půlce února opět začne mobilní svoz nebezpečných odpadů. Nově je možné odevzdat i oleje a tuky

| autor: Praha.eu0

Praha: V půlce února opět začne mobilní svoz nebezpečných odpadů. Nově je možné odevzdat i oleje a

Nově budou moci lidé od 16. února odevzdávat do přistavených aut v rámci svozů také použité jedlé oleje a tuky.

Trasy a jednotlivé zastávky mobilního sběru jsou stanoveny městskými částmi ve spolupráci s hlavním městem. Jedná se většinou o parkoviště, křižovatky ulic a podobně. Místa jsou volena tak, aby je občané mohli jednoznačně identifikovat a nebloudili a aby byla jednoduše dostupná co největšímu počtu občanů.

Pokud by přeci jen svozové auto nemohli nalézt, v brožuře a ostatních informačních kanálech jsou uvedeny mobilní telefony přímo na řidiče, kteří je na místo určení navedou. Vytíženost jednotlivých tras je sledována a v případě potřeby je možné trasu upravit.

„Jsem rád, že se hlavní město Praha tímto krokem konečně přidává k českým městům, které již sběr jedlých olejů a tuků umožňují.

Dojde tak nově k získávání velmi cenné druhotné suroviny, která má široké další využití.

Po vyčištění ji lze použít například v zařízeních na výrobu energie, jako jsou kogenerační jednotky, nebo jako přídavek k pohonným hmotám,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.

Mezi nebezpečné odpady patří například rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, barvy, lepidla, pryskyřice, pesticidy, čisticí prostředky, rozpouštědla, léčiva, motorové oleje, baterie či akumulátory.

Nově bude možné v rámci mobilního sběru odevzdávat také použité jedlé oleje a tuky, a to v uzavřených PET lahvích. Nezáleží přitom na tom, zda je olej olivový, řepkový, slunečnicový a podobně.

Jedlé tuky a oleje jsou po vysbírání předávány zpracovateli, kterým je v Praze společnost Viking group, s.r.o.

Sebraný olej a tuk je po vytřídění a vyčištění využíván jako druhotná surovina v chemickém průmyslu.

Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných maziv a v dřevařském průmyslu pro podobný účel zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek.

Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se olej začíná využívat také pro výrobu elektrické energie.

Sbírání tohoto odpadu v neposlední řadě šetří kanalizační síť, neboť tuk v potrubí ztuhne a zanáší ho. Hrozí tak nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání kanalizace.

Praha také připravuje informační kampaň, která by měla občany přesvědčit ke sběru olejů a tuků namísto jejich vylévání do odpadu.

Službu mobilního svozu nebezpečných odpadů organizuje pro své občany hlavní město Praha od roku 1999. O termínech a trasách přistavení vozidel informuje každoročně vydávaná brožura dostupná na jednotlivých úřadech městských částí.

Stejné informace jsou k dispozici také na webové adrese http://odpady.praha.eu a na webových stránkách jednotlivých městských částí.

Všechny uvedené druhy nebezpečného odpadu včetně olejů a tuků mohou lidé samozřejmě odevzdávat také ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, jejichž seznam a provozní dobu naleznou také na stránce http://odpady.praha.eu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag