Reklama

20. 6. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva HM Praha

Praha se stará o vodní toky

Hl. m. Praha bude i v letošním roce plně financovat údržbu drobných vodních toků na svém území.

Jedná se o více než 310 kilometrů potoků od nejmenších toků v délce několika stovek metrů až po Rokytku nebo Botič, které mají svá koryta dlouhá desítky kilometrů. Součástí vodohospodářského systému Prahy jsou i retenční a přehradní nádrže a 69 rybníků.

Na komplexní průběžnou péči o tuto vodohospodářskou infrastrukturu vydá letos Praha 100 milionů korun. Významná část připadne na potoky, které má město ve své správě teprve necelý rok a které vyžadují zvýšenou péči vzhledem k zanedbané údržbě předchozím správcem toku.

V rámci těchto finančních prostředků, které schválilo na svém posledním zasedání Zastupitelstvo hl. m. Prahy, budou kromě běžné údržby financovány i některé větší stavby a práce. Nepřehlédnutelné bude například ošetření břehového doprovodu Rokytky na jejím horním toku nad Běchovicemi, úprava nivních luk podél Dalejského potoka nebo komplexní odbahnění Libockého rybníka nebo tak zvaného Nového rybníka v Dubči.

Obyvatelé Prahy jistě ocení i některé revitalizační projekty, třeba na Litovicko - Šáreckém potoce u obory Hvězda nebo na Dalejském potoce nad Řeporyjemi. „Ve všech těchto případech se jedná o akce zahrnuté do dlouhodobých pražských projektů „Potoky pro život“ a „Obnova a revitalizace pražských nádrží“, v jejichž rámci prošly obnovou nebo revitalizací již desítky nádrží a potoků,“ řekla radní Jana Plamínková.

Všechny připravované práce směřují k tomu, aby pražské potoky plnily nejen svou vodohospodářskou funkci, ale byly i přírodně cenným biologickým prvkem v často silně urbanizovaném prostředí města.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372