1/2024

Praha připraví Akční plán pro udržitelnou energii a klima

| autor: Hlavní město Praha0

Praha připraví Akční plán pro udržitelnou energii a klima

Akční plán vzniká v návaznosti na iniciativu Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky, ke kterému Praha přistoupila loni na podzim. Jeho cílem je snížit podíl metropole na celosvětové změně klimatu. Město musí být vůči této změně odolnější a jeho rozvoj musí být dlouhodobě udržitelnější.

Přípravu akčního plánu a koordinaci jednotlivých opatření bude mít na starosti pracovní skupina, která v tuto chvíli vzniká. Jejím úkolem bude zajistit, aby byl plán v souladu s činností městských organizací a aby navazoval na ostatní strategie a záměry hlavního města.

„Musíme významně posílit odolnost města proti změnám klimatu a snížit náš příspěvek k tvorbě skleníkových plynů. Pomohou i ty nejmenší zásahy, třeba vyšší tráva během suchých dní. Čekají nás ale i větší výzvy, jako je změna energetické koncepce města či přechod na cirkulární ekonomiku,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí a bezpečnost Petr Hlubuček.

„Praha má dobrou Adaptační strategii na změnu klimatu, v rámci které již podniká celou řadu kroků. Obnovujeme a rozšiřujeme městskou zeleň, lesoparky, revitalizujeme vodní plochy a zvyšujeme zadržovací schopnost krajiny.

Projekty Divoké Vltavy na Císařském ostrově nebo příprava příměstského parku Soutok patří mezi dobré ukázky toho, že hlavní město nepřešlapuje na místě,“ uvádí předsedkyně Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva hl. m. Prahy Jana Plamínková. Jednání výboru jsou veřejná a je možné se k tématům, která jsou na program pravidelně zařazována, vyjádřit.

Mezi další nezbytná opatření, na která se město zaměřuje, patří projekty na zadržování srážkové vody v území či zlepšení možnosti vysazovat stromy ve městě. Patří sem také aktuální přizpůsobení režimu sekání trávy a zeleně současným podmínkám sucha a vyzvala k tomu i městské části a městské organizace.

Již v roce 2017 Praha přijala Adaptační strategii na změnu klimatu a schválila Územní energetickou koncepci. V současné době připravuje aktualizaci Programu zlepšování kvality ovzduší.

Ještě před zveřejněním varovné Zvláštní zprávy Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu z 8. října 2018 tak hlavní město učinilo systémové kroky a zahájilo řadu opatření a projektů na cestě ke snížení emisí skleníkových plynů.

Potřebu významně snížit příspěvek hlavního města k celosvětové změně klimatu, učinit Prahu odolnější proti této změně a její rozvoj dlouhodobě udržitelným konstatovalo v usnesení i pražské zastupitelstvo na jednání 25. 4. 2019. Tato potřeba je ve světle nejnovějších odborných poznatků výrazně závažnější a naléhavější než doposud.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA