1/2024

Pozvánka: Recycling 2018

| autor: redakce0

Pozvánka: Recycling 2018


19. dubna 2018

 • 9.00 až 10.00: příjezd, registrace účastníků
 • 10.00 až 12.00: Zahájení Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM, VUT FSI, Brno
  • 1. Využití inertních recyklovaných směsí ze stavebních a demoličních odpadů při komerční výrobě prefabrikovaných prvků a transport betonu. Cirkulární ekonomika ERCTech a.s. Pavel Gorecký, František Polák, ERCTech a.s., Brno
  • 2. Recyklace stavebních a demoličních odpadů v ČR - stav, problémy a šance Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM, VUT FSI, Brno
  • 3. Betonové stavební výrobky s vysokým podílem druhotných surovin Ing. Radomír Rucki, DESTRO, spol. s r.o., Kladno
  • 4. Inovativní možnost uplatnění mezerovitého vláknobetonu s betonovým recyklátem Doc. Ing. Jan Vodička, Ing. Hana Hanzlová, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  • 5. Možnosti využití recyklovaných materiálů z demolice budov Ing. Kristina Fořtová, Ing. Tereza Pavlů, Ph.D., UCEEB ČVUT v Praze, Jan Otýs, AZS 98, s.r.o., Plzeň
 • 12.00 až 13:30: Oběd
 • 13:30 až 15.15
  • 6. Zemina - druhotná surovina nebo vedlejší produkt? Ing. Ondřej Vrbík, Vrbík, s.r.o., Praha
  • 7. Vliv odběru a zpracování vzorků na výstupní data a nejistotu měření z pohledu analytické laboratoře Ing. David Kotrba, Ing. Ivan Trešl, Ph.D., ALS Czech Republic, s.r.o., Praha
  • 8. Prokazování vlastností stavebních prvků z demolic (dekonstrukcí) staveb určených k opětovnému použití. Dvě modelová řešení Ing. Alena Šimková, Expertní kancelář Praha
  • 9. Přístupy k hodnocení zdravotních ekologických rizik při využívání stavebních dopadů MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Státní zdravotní ústav Praha, NRC - vedoucí
  • 10. Využití přenosných analytických přístrojů pro základní screening kvalitativního složení odpadů Ing. Martin Marko, ČIŽP, odbor odpadového hospodářství
 • 15.15 až 15.45: Přestávka s občerstvením
 • 15.45 až 17:30
  • 11. Aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu využívání druhotných surovin ve stavebnictví Ing. Pavlína Kulhánková, Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor ekologie – ředitelka
  • 12. Odpadové hospodářství podle nového oběhového balíčku EU Ing. Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů - ředitel
 • Pódiová diskuse na téma: „Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů – cesty k zefektivnění jejich využívání“ moderuje: Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM
  • Účastníci pódiové diskuse:
   • Ing. Pavlína Kulhánková - Ministerstvo průmyslu a obchodu
   • Ing. Jaromír Manhart - Ministerstvo životního prostředí
   • MUDr. Magdalena Zimová, CSc. - Státní zdravotní ústav
   • Ing. Lukáš Kůs - Česká inspekce životního prostředí
 • od 18:30 hod: Společenský a debatní večer

20. dubna 2018

 • 8.30 až 10.15
  • 13. TRIO – Recycling Aleš Cekal, Weir Minerals
  • 14. Recyklační stroje KEESTRACK. Bc. Dan Bureš, HARTL DRTIČE + TŘÍDIČE s.r.o., Chrudim
  • 15. Váhy v recyklačních linkách Petr Jurča, RVS Chodov, s.r.o.
  • 16. Možnosti zpracování sktruskového kameniva z haldy Koněv Ing. Lukáš Procházka, VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební
  • 17. Asfaltový recyklát do pozemních komunikací Ing. Dušan Stehlík, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební
  • 18. Praktické poznatky s využíváním vyššího množství asfaltového R-materiálu v nízkoteplotních asfaltových směsích Ing. Jan Valentin, Ph.D., Ing. Monika Chmelíková, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
 • 10.15 až 10.45: Přestávka s občerstvením
 • 10.45 až 12.30
  • 19. Studium rozdílné intenzity karbonatace na vnitřních površích trhlin a v hloubce betonů s hutným kamenivem a betonovým recyklátem Doc. Ing. Michal Stehlík, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební
  • 20. Úprava podloží nebo materiálu zemního tělesa vozovky alternativními technologiemi na bázi fluidních popílků Ing. Jakub Šedina, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  • 21. Mechanické vlastnosti betonu s obsahem drobného recyklovaného kameniva Ing. Magdaléna Šefflová, UCEEB ČVUT v Praze
  • 22. Odpad z plastov jako plnivo do ľahkých betónov Ing. Miriam Ledererová, PhD, Slovenská technická universita, Stavebná fakulta, Bratislava
  • 23. Recyklovaný jemně mletý beton jako hodnotná surovina pro výrobu stavebních materiálů Ing. Jan Trejbal, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  • 24. Vliv jemně mleté mramorové moučky na hydrataci portlandského cementu Ing. Zdeněk Prošek, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Závěr konference

Změna programu vyhrazena

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP