Reklama

18. 10. 2019  |  Servisní témata  |  Autor: redakce

Pozvánka: Konference Průmyslová ekologie

1. ročník konference určené nejen firemním ekologům se bude konat 22. října v Technoparku Kralupy. Představí se zde nové směry a trendy v minimalizaci dopadů průmyslových firem na životní prostředí z pohledu praxe a nové legislativy.

Průmyslová ekologie 2019

Datum: 22. října 2019

Místo: Technopark Kralupy

Registrace a další informace jsou dostupné ZDE.


Program konference:

Registrace účastníků, ranní káva a občerstvení

Zahájení konference
Pavel Mohrmann, Průmyslová ekologie

ÚVOD

doc. Ing Vladimír Kočí, Ph.D., VŠCHT
Ing. Ivan Souček, Ph.D., Svaz chemického průmyslu ČR

STRATEGICKÉ RÁMCE V NAKLÁDÁNÍ S ODPADY a PODNIKOVÉ EKOLOGII

Odpady – ohrožený druh?
Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SUEZ

Připravovaná legislativa v odpadovém hospodářství
Štěpán Jakl, MŽP ČR

Zkušenosti z kontrol u "původců odpadů"
Ing. Lukáš Kůs, ČIŽP

Zkušenosti ČIŽP z dozorové činnosti - bezpečnostní listy, expoziční scénáře, látky v předmětech
Mgr. Martin Marko, ČIŽP

Diskuse k bloku přednášek

Oběd

PODNIKOVÁ EKOLOGIE V PRAXI, EKOLOGIE VÝROBY A VÝROBKU, LCA

Ohlašovací povinnosti v oblasti nakládání s odpady, informační systém OH
RNDr. Eva Horáková, CENIA

Příklady dobré praxe - oběhové hospodářství v průmyslu
Mgr. Miloslava Tomiková, MPO ČR

Eccotarp – operativní záchyt a řešení následků úniku nebezpečných látek
Dušan Macho, Metal Arsenal s.r.o.

Havárie na vodních tocích
Mgr. Jiří Vait, Povodí Vltavy, státní podnik

Recyklační cíle z pohledu LCA
doc. Ing Vladimír Kočí, Ph.D., VŠCHT

Aktuální chemická legislativa
Ing. Alena Krejčová, Svaz chemického průmyslu ČR

CYRKL – digitalizace trhu nakládání se zdroji
Cyril Klepek, CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.

Biocidy – povinnosti dle legislativy a jejich plnění
Ing. Petra Sýkorová, LACHEPRA s.r.o.

Diskuse k bloku přednášek

Coffee break

EXKURZE DO LABORATOŘÍ Technoparku Kralupy n. V.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372