1/2024

Pozvánka: Konference Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2018!

| autor: Verlag Dashöfer0

Pozvánka: Konference Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2018!

Odborný garant a moderátor konference:

Ing. Petr Šulc - nezávislý poradce v oblasti životního prostředí, člen Evropské sítě environmentálních expertů ENEP, výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin ČR, člen Rady odpadového hospodářství při MŽP

Program konference:

9:00-9:05

Zahájení

Legislativní blok

První ucelený blok se zaměří na nejnovější změny české a evropské legislativy všech agend životního prostředí a z nich vyplývající povinnosti

9:05-9:30

Legislativní rámec povinností podnikového ekologa
JUDr. Libor DvořákMŽP

Aktuální změny v právní úpravě EIA

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Novela vodního zákona

9:30-9:55

Česká a evropská odpadová legislativa 
Mgr. et Mgr. Štěpán JaklMŽP

9:55-10:20

Česká a evropská chemická legislativa
Ing. Hana Krejsová, Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

10:20-10:30

- Přestávka na kávu -

Kontroly České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a hlavní pochybení

V tomto bloku budou prezentovány celkové výsledky všech kontrolovaných problematik v oblasti odpadového hospodářství a nebezpečných chemických látek

10:30-11:00

Kontroly v oblasti odpadového hospodářství 
Ing. Lukáš KůsČIŽP

11:00-11:30

Kontroly nařízení REACH
RNDr. Oldřich JarolímČIŽP

11:30-12:00

Kontroly nařízení CLP
Mgr. Martin MarkoČIŽP

12:00-13:00

- Oběd -

Odpolední blok zaměřený na praxi

Celé odpoledne se budeme věnovat především praktickým problémům odpadového hospodáře, velký důraz bude kladen na změny a záludnosti v ohlašování, snižování ekologické zátěže podniků, omezování znečištění a ekonomickým aspektům oběhového hospodářství. Chybět nebudou ani příklady dobré praxe.

13:00-14:00

Ohlašování prostřednictvím ISPOP
Ing. Pavla JirůtkováCENIA, česká informační agentura životního prostředí

14:00-14:10

- Přestávka na kávu -

14:10-15:10

Aktuální problematika vodního hospodářství v podnikové praxi
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.Veolia ČR a.s.

15:10-16:00

Oběhové hospodářství v souvislostech
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.SUEZ Využití zdrojů a.s.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA