1/2024

Pozvánka: Komunální odpad 2024+ - cesta k oběhovému hospodářství

| autor: redakce0

Pozvánka: Komunální odpad 2024+ - cesta k oběhovému hospodářství

Konferenci moderuje RNDr. Bc. Gabriela Licková

9:00 > zahájení konference

 • Příprava nové legislativy odpadového hospodářství v ČR ve vazbě na nové cíle EU
  Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., vedoucí Oddělení koncepcí a technologií a zástupce ředitele Odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí
 • Odpadové hospodářství v českých městech a obcích po roce 2024 z pohledu Svazu měst a obcí ČR
  Ing. Bc. Barbora Tomčalová, garantka Komise ŽP a Energetické komise, Svaz měst a obcí ČR
 • Cirkulární ekonomika se zaměřením na města a obce, potenciál a přínosy pro místní radnice
  Ing. Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, z. ú.
 • Financování technologické změny v odpadovém hospodářství v souvislosti s omezováním skládkování 
  Ing. Jaroslav Vodáček, konzultant v oblasti odpadového hospodářství, Ernst & Young, s.r.o

Diskuze

10:30 - 11:00 > kávová přestávka

 • Legislativa a oběhové hospodářství v praxi
  Milan Chromík, MSc., 
  ředitel Divize využití odpadů, Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.
 • Nově připravená koncepce Středočeského kraje pro hospodaření s odpady po roce 2024
  Ing. Miloš Petera, radní Středočeského kraje pro oblast životního prostředí
 • Energetické využití odpadu jako součást oběhového hospodářství 
  Ing. Dalibor Roik, 
  ČEZ, a.s.

Diskuze

13:00 - 14:00 > společný oběd

 • Reálné možnosti využívání odpadu v ČR
  Ing. Petr Havelka, ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství
 • Jak vysoutěžit a zasmluvnit svoz a likvidaci komunálního odpadu, tipy pro obce
  Mgr. Martin Fadrný, FRANK BOLD
 • Zastřené souvislosti v odpadovém hospodářství 
  Ing. Vladimír Ucekaj, 
  EVECO Brno, s.r.o. 
 • Efektivní sběr tříděných odpadů, cesta k trvale udržitelným nákladům na odpadové hospodářství obcí 
  Petra Dryšlová, SUEZ Využití zdrojů a.s.

Závěrečná diskuze

16:00 > ukončení konference

Bližší informace naleznete zde.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA