1/2024

Pozvánka: Československá ENVIROnmentální konference 2019

| autor: E-expert0

Pozvánka: Československá ENVIROnmentální konference 2019

enviro.jpg

Konference letos zavítá na Slovensko do příjemného lázeňského prostředí Trenčianských Teplic.

Na konferenci opět vystoupí zástupci Ministerstva životního prostředí ČR i SR, české i slovenské inspekce životního prostředí, zástupci státní správy a samosprávy, odborníci na monitorování kvality životního prostředí a zdraví obyvatel a provozovatelé významných průmyslových a energetických podniků.

Letos je program rozdělen do pěti tematických bloků a středečního workshopu, ve kterém se budeme věnovat procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Čtvrteční dopoledne bude zaměřeno na změny v odpadové legislativě a jejich srovnání v obou státech, ale také managementu odpadů v obcích.

V další části budeme řešit aktuální otázky v ochraně ovzduší a trendy v monitorování a hodnocení kvality ovzduší.

Do odpolední sekce jsme nově zařadili téma odpadních vod a kalů z ČOV, samozřejmě nebude chybět ani blok o aktuálním stavu legislativy integrované prevence nebo praktické zkušenosti se závěry o BAT.

Nedílnou součástí konference bude i široká diskuze o problémových otázkách v uplatňování směrnic se zástupci dotčených úřadů z obou zemí.

Konference ENVIRO je ideální příležitostí na setkání v přátelské atmosféře se zástupci státní správy a kolegy z oboru


29. 5. 2019

 • 14:00 - 18:00 WORKSHOP EIA (Nový zákon EIA, postavení veřejnosti)

30. 5. 2019

 • 9:00 – 9:15 Oficiální zahájení konference
 • 9:30 – 11:00 BLOK 1 – Odpady

(Aktuální stav legislativy v SR a ČR, Management odpadů v obcích)

 • 11:40 – 13:00 BLOK 2 – Ovzduší

(Aktuální otázky v ochraně ovzduší v SR a ČR, Trendy v monitorování
a hodnocení kvality ovzduší)

 • 14:00 – 15:30 BLOK 3 – Odpadní vody

(Odpadní kaly z ČOV a sedimenty, ČOV)

 • 15:45 – 16:45 BLOK 4 - IPPC

(Aktuální stav legislativy v oblasti IPPC)

 • 17:00 – 19:30 Odborná exkurze, program
 • 20:00 – 24:00 Společenský večer

31. 5. 2019

 • 9:00 – 14:00 BLOK 5 – BREF/BAT

(Výjimky z úrovní emisí spojených s BAT, Zkušenosti s ISPOP)


Termín: 29. - 31. 5. 2019

Místo konání: Kursalon Trenčianské Teplice, Ul. 17. Novembra 32, 914 51 Trenčianské Teplice

Z důvodu rekonstrukce bohužel hotel Kursalon neposkytuje ubytování.

Účastníci si mohou rezervovat ubytování v přilehlých hotelích nebo penzionech dle vlastního výběru.

Vložné pro účastníky:

Zástupci státní správy a samosprávy

 • 3 686 Kč na celou konferenci
 • 3 072 Kč na dva dny
 • 2 150 Kč na jeden den

Ostatní účastníci

 • 6 144 Kč na celou konferenci
 • 5 120 Kč na dva dny
 • 3 584 Kč na jeden den

Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH. Bankovní spojení pro platby v Kč: 27-5539220237/0100.

Variabilní symbol vám zašleme při potvrzení registrace. Vložné nezahrnuje ubytování, které si každý účastník zařizuje a hradí samostatně.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP