1/2024

Povodí Moravy informovalo Kunovice o připravované protipovodňové ochraně

| autor: Povodí Moravy0

Povodí Moravy informovalo Kunovice o připravované protipovodňové ochraně

Zástupci Povodí Moravy, s. p. včera informovali obyvatele města o průběhu výstavby protipovodňových opatření na Olšavě na schůzce v kulturním zařízení Pálenice.

Protipovodňová opatření zajistí ochranu města na průtok dvacetileté s bezpečnostní rezervou na padesátiletou povodeň a ochrání téměř 1400 obyvatel Kunovic na území pokrývajícím více než 190 hektarů. V chráněném území se nachází celkem 400 stavebních objektů. Odhadovaná hodnota majetku, kterou budou nová opatření chránit, je téměř 400 milionů Kč.

Rozlivu velké vody do městské zástavby budou bránit nové protipovodňové hráze a zdi. „Tímto opatřením bude zajištěna ochrana Kunovic před průtoky v Olšavě odpovídajícími dvacetileté vodě se zohledněním možného souběhu s povodňovými stavy v Moravě.

Charakterem opatření se bude jednat z části o novostavbu protipovodňových opatření. Částečně půjde o úpravu stávající stavby, kde přibližně v úseku jednoho kilometru navýšíme na pravém břehu Olšavy stávající protipovodňovou zeď,“ sdělil obyvatelům Kunovic generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

V současné době probíhá schvalování výše finanční podpory. Zahájení prací tedy odstartuje bezprostředně po tom, co Povodí Moravy, s. p. získá rozhodnutí o poskytnutí dotace. Už nyní však probíhají přípravné práce, které je nutné provést před samotným začátkem stavby.

Přípravné práce jsme již zahájili, abychom po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace mohli co nejrychleji zahájit vlastní stavební práce. Samotná stavba protipovodňové ochrany se týká asi 3,6 km délky toku Olšavy převážně v intravilánu města Kunovice.

Protipovodňová opatření budou sestávat z nových betonových zdí a navýšení stávajících zdí v úseku téměř 5 km. Dále dojde k vybudování zemních hrází v délce 1,3 km.

Součástí projektu je mimo jiné i stavba nového mostu přes Olšavu náhradou za stávající nevyhovující most,“ popsal podobu budoucí ochrany města proti povodním investiční ředitel Tomáš Bělaška z Povodí Moravy, s. p. Celkem si protipovodňová ochrana města Kunovice vyžádá náklady ve výši 321 mil. Kč.

Doba výstavby protipovodňové ochrany bude činit 28 měsíců od zahájení stavby. V současné době už má Povodí Moravy, s. p. dispozici orientační harmonogram stavby. Aktuálně investor jedná s vybraným zhotovitelem o rozpracování podrobnějšího harmonogramu jednotlivých stavebních objektů.

V průběhu projekční přípravy díla jsme kladli velký důraz na minimalizaci případných dopadů do života města. Ve spolupráci s městem Kunovice budeme občany o všech omezeních předem informovat. Samotná omezení ale budou známa až po vypracování podrobného harmonogramu stavby,“ doplnil Gargulák.

Samotná stavba by tak mohla začít už v květnu 2019 a být hotová v září 2021. Tyto termíny však budou záviset na tom, zda v daném termínu dojde ke schválení finanční podpory pro protipovodňovou ochranu města.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ