2/2023

Politika ochrany klimatu nám dá víc než antifosilní zákon

| autor: Pavel Mohrmann0

Politika ochrany klimatu nám dá víc než antifosilní zákon

Politika ochrany klimatu (POK) shrnuje opatření ke snižování emisí skleníkových tak, aby ČR dodržela závazky vyplývající z mezinárodních dohod a evropských cílů.

Politika ochrany klimatu přináší řadu pozitivních a ambiciózních cílů, ať jsou jimi snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení kvality ovzduší, výzvy v oblasti nových čistých technologií, posílení naší konkurenceschopnosti nebo snížení energetické náročnosti, která je v ČR stále jednou z nejvyšších v rámci zemí EU i OECD. POK mimo jiné také přispěje ke snížení naší závislosti na dovážených fosilních palivech,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

"POK je strategickým dokumentem, který byl dlouhou dobu projednáván a celou řadu připomínek průmyslu se podařilo úspěšně vypořádat," upozornil Jaroslav Suchý, tajemník výboru pro energetiku a změnu klimatu, svazu chemického průmyslu ČR a pokračuje: "Jedná se o jeden z řady strategických dokumentů, jehož obdoby existují v řadě evropských zemích. Oceňujeme jeho vznik, protože ukazuje konkrétnější představy státní správy o cestách, jak dosáhnout dalšího snížení produkce emisí skleníkových plynů."

"Zejména vítáme, že poté, co dosud byl nucen snižovat emise skleníkových plynů v podstatě pouze průmysl v rámci EU ETS, přičemž zejména zpracovatelský průmysl již naráží na limity snižování emisí, POK ukazuje, že nyní jsou na řadě další sektory hospodářství, jako jsou například doprava a zemědělství," dodává Jaroslav Suchý.

Podle národní inventarizace emisí skleníkových plynů vypustila ČR v roce 2015 do atmosféry téměř 128 milionů tun emisí skleníkových plynů. Oproti roku 2013 došlo k nárůstu emisí skleníkových plynů o 1,3 milionu tun, tedy přibližně o 1 %, což je především důsledkem příznivého ekonomického vývoje. Oproti roku 1990 se emise snížily již od více než 35 %. Redukce emisí má podle POK pokračovat svižným tempem, s výhledem do roku 2020 mají emise skleníkových plynů klesnout o minimálně 32 milionů tun v porovnání s rokem 2005, to znamená zhruba snížení o 20 %,“ představuje novou státní strategii ochrany klimatu ministr Brabec.

POK definuje zásadní opatření s největším potenciálem pro snižování emisí skleníkových plynů v jednotlivých odvětvích ekonomiky jako je energetika, konečná spotřeba energie, průmysl, doprava, zemědělství a lesnictví či odpadové hospodářství až do roku 2030.

Odkaz na dokument Politika ochrany klimatu v ČR

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE