Reklama

4. 12. 2016  |  Publicistika  |  Autor: Pavel Mohrmann

Polemika: Co se stane, pokud nebude schválen nový Zákon o odpadech?

Příprava a jednání nad možným schválením nového Zákona o odpadech se opět odsunuje. Legislativní rada vlády se jím i jeho dvojčetem, Zákonem o výrobcích s ukončenou životností, bude snad zabývat počátkem ledna.

Tento fakt nahrává především skládkařům, které nezajímají recyklační cíle ani životní prostředí a upřednostňují stávající stav. V dnešní polemice se chceme zamyslet nad tím, co se stane, pokud nový zákon nebude schválen.

Zdeněk Horsák, SUEZ Využití zdrojů a.s.

Jednoznačně promarníme historickou možnost a správný okamžik, kdy můžeme změnit více než 20 let stará - a tedy jednoznačně zastaralá - pravidla řešení odpadů v České republice.

Konkrétní dopady bych shrnul do několika bodů takto:
1. Trh s odpady zůstane zakonzervován a odejdou z něj další střední a malé společnosti. Prohloubí se monopol několika málo firem, které ve vzájemné shodě staví své podnikání na skládkování, a které nemají nejmenší zájem rozvíjet recyklaci.

2. Nepřijdou potenciální investice ve výši až 40 miliard korun do recyklačního průmyslu a odpadového hospodářství obecně, které by transformovaly zastaralé systémy a technologie, protože investoři nezískají potřebnou právní jistotu.

3. Zpracovatelský průmysl, který čeká na potenciál, který skýtá 10 milionů tun surovin z odpadů, se přestěhuje mimo Českou republiku do vyspělých zemí EU, a ČR zůstane montovnou s 80% závislostí na dovozu surovin a energií.

4. Potvrdíme v EU svoji pozici země s velmi nízkou úrovní nakládání s odpady a přidáme další argument pro zřízení dvourychlostní Unie.

5. Bude pokračovat zvyšování environmentální zátěže krajiny a přes 4 miliony tun odpadů budou nadále končit na skládkách. Včetně statisíců tun odpadů nebezpečných a desetitisíců nelegálně ukládaných vysoce toxických odpadů.

Milan Chromík, Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.

Mám pocit, že jsme si v České republice zvykli přešlapovat na místě. Čekal bych, že nové zákony s vyššími poplatky za skládkování, zákazem skládkování recyklovatelných a využitelných materiálů a ambicióznějšími recyklačními cíli budou mít jednoznačnou podporu napříč společností. Bohužel tomu tak není. Skládkaři jsou proti, protože jim hrozí odklon od skládkování a tím pádem ohrožení jejich zisků. Občané jsou proti, protože mají nesprávný pocit, že zdražení skládkování bude mít dopad do jejich domácích rozpočtů. Veřejní činitelé si zase myslí, že to bude mít dramatické dopady do rozpočtů měst a obcí, příp. krajů či ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372