Podpora chemie na následující období

| autor: Pavel Mohrmann0

Podpora chemie na následující období

Dále byl diskutován vznik Národní inovační platformy pro oblast chemie a Memorandum a Akční plán spolupráce TAČR a SCHP ČR.

MPO vyhlásilo dne 15. 5. 2017 3. veřejnou soutěž programu TRIO zaměřeného na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje a zveřejnilo podmínky s kompletní zadávací dokumentací. Soutěžní lhůta končí 14. 7. 2017.

Více ZDE

Otevřené či aktuálně připravované programy

OP PIK:

Inovace - Patent - Nástroje ochrany práv průmyslového vlastnictví. Dotace až 1 mil. Kč.

Obnovitelné zdroje energie - Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie. Dotace až 100 mil. Kč.

Partnerství znalostního transferu - Vytvoření partnerství mezi podnikem a organizací pro výzkum kvůli sdílení znalostí. Dotace až 3,5 mil. Kč.

Proof of Concept - Cílem je podpora aktivit, které zajistí rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou.

Smart grids I. (distribuční sítě) - Zvýšení aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách. Dotace až 500 mil. Kč.

Smart grids II. (přenosová síť) - Výstavba, posílení a modernizace vedení přenosové soustavy a transformoven v souladu s konceptem chytrých sítí. Dotace až 500 mil. Kč

Úspory energie - Podpora aktivit vedoucích ke snížení energetické náročnosti podnikového provozu. Dotace až 250 mil. Kč.

Úspory energie v SZT - Podpora využívání kombinované výroby elektřiny a tepla v podnicích všech velikostí. Dotace až 400 mil. Kč.

Vysokorychlostní internet - Zvýšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu. Dotace až 200 mil. Kč.

Inovace - Nové výrobní technologie pro inovace. Dotace až 200 mil. Kč (od 7/2017).

Potenciál - Podnikové kapacity pro průmyslový výzkum. Dotace až 75 mil. Kč. (od 7/2017)

Aplikace - Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Dotace až 100 mil. Kč. (od 8/2017)

OP ŽP:

Odstranění a inventarizování ekologických zátěží - Program pro podporu aktivit týkajících se odstranění a inventarizování ekologických zátěží.

Odstranění nepovolených skládek - Program pro podporu aktivit týkajících se odstranění nepovolených skládek a rekultivace starých skládek.

Posílení přirozené funkce krajiny - Program pro podporu aktivit týkajících se posílení přirozené funkce krajiny.

Prevence vzniku odpadů - Podpora aktivit týkajících se předcházení vzniku odpadů a snížení vlivu nebezpečných vlastností odpadů

EU:

EUROSTARS - Podpora mezinárodní spolupráce projektů výzkumu a vývoje.

HORIZONT 2020 - Podporuje projekty zaměřené na výzkum, vývoj a s ním spojené aktivity.

HORIZONT 2020 - SME Instrument - Umožňuje malým a středním podnikům získat finance na studie předcházející komerčnímu uvedení produktu na trh.

Central Europe 2020 - Podpora pro společné nadnárodní projekty evropské územní spolupráce.

MPO:

Program TRIO - Podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK