1/2021

Podnikatel nezákonně předával dál odpad s nadlimitním obsahem škodlivin. Inspektoři ČIŽP mu uložili pokutu 200 tisíc korun

| autor: Česká inspekce životního prostředí0

Podnikatel nezákonně předával dál odpad s nadlimitním obsahem škodlivin. Inspektoři ČIŽP mu uložil

Podnikatel v Rajhradě u Brna zajišťoval takzvanou biodegradaci (odbourání organického znečištění) ze štěrku z železničního svršku.

Po ukončení procesu předal tento upravený odpad dalšímu subjektu jako materiál, který může být využit na povrchu terénu.

„Problém byl v tom, že tento upravený „materiál“ nevyhovoval limitům pro ukládání na povrch terénu.

Limit pro arsen byl překročen dvojnásobně, stejně jako maximální povolená hodnota pro polyaromatické uhlovodíky.

Limit pro polychlorované bifenyly byl dokonce překročen devítinásobně, další limit pro uhlovodíky C10 – C40 trojnásobně.

Podnikatel se tak dopustil porušení zákona o odpadech. Navíc uvedl v omyl subjekt, kterému odpad předal jako materiál vhodný na povrch terénu,“ uvedl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Jiří Strejcius se proti pokutě uložené inspektory ČIŽP odvolal, Ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a rozhodnutí ČIŽP potvrdilo.

Zdroj: www.cizp.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace