1/2024

Plyn: Poslanci EP posílili pravidla EU o potrubí do třetích zemí a z nich

| autor: Tisková zpráva Evropského parlamentu0

Plyn: Poslanci EP posílili pravidla EU o potrubí do třetích zemí a z nich

Veškeré plynovody z třetích zemí do EU musí plně odpovídat pravidlům trhu EU s plynem na území EU, říkají změny směrnice EU o trhu s plynem schválené ve středu ve Výboru pro průmysl a energetiku 41 hlasy pro, 13 hlasů bylo proti a 9 členů se zdrželo hlasování.

Jakékoli výjimky musí být přísně časově omezené a Komise EU a dotčené členské státy musí být zapojeny do jejich rozhodování, naléhají na poslankyně EP.

Tyto předpisy EU o "třetím energetickém balíčku" upravují mimo jiné přístup třetích stran, požadavky na průhlednost, spravedlivé tarify a řádné oddělení producentů od distributorů v řetězci dodávek plynu.

Přesněji řečeno, plynovody z Ruska (včetně Nord Stream 2), Norska, Alžírska, Libye, Tuniska a Maroka musí splňovat klíčová ustanovení pro vytvoření vnitřního trhu s plynem , jako je oddělení provozovatelů přenosových soustav, dohledu nezávislými regulačními orgány a přístup třetích stran k infrastruktuře, říkají poslanci EP.

EU a zemní plyn: fakta a čísla (infographic)

Přísnější pravidla pro výjimky

Poslanci také zpřísnili podmínky, které je třeba splnit předtím, než mohou být udělena výjimka pro pravidla trhu s plynem, jako jsou odchylky (pro stávající potrubí) nebo výjimky (pro ty, které dosud nebyly postaveny). Tyto:

  • uložit pětiletý maximální časový limit pro výjimky ;
  • zvýšit zapojení Komise do rozhodování o odchylkách;
  • zapojit členské státy, jejichž trhy by mohly být dotčeny potrubní infrastrukturou, jakož i orgány příslušné třetí země při rozhodování o odchylkách a výjimkách.

Měly by být zohledněny sankce vůči třetím zemím

Výbor rovněž pozměnil návrh, aby uvedl, že při rozhodování o výjimkách pro nové plynovody vstupující do EU by měla Komise zvážit případná omezující opatření EU, jako jsou hospodářské sankce, uložené této třetí zemi.

Citát

Zpravodaj Jerzy Buzek (EPP, PL) řekl: "Dnes jsme zajistili, že náš trh s plynem bude založen na úplné právní jasnosti a soudržnosti stávajících právních předpisů, což je důležitý krok k dokončení naší energetické unie. 

Toto dodržování je předpokladem pro naši energetickou bezpečnost a nezávislost - a to je ještě důležitější, že závislost EU na dovozu plynu neustále roste. Těším se na zahájení a naději na uzavření interinstitucionálních jednání v rámci bulharského předsednictví - kdo má šanci opustit dědictví v oblasti energetiky. "

Video: výňatky z hlasování a prohlášení zpravodaje

Další kroky

Poslanci EP mohou zahájit jednání s ministry EU poté, co Parlament schválil jejich mandát na plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 16.-19. Dubna a Rada se dohodla na svém vlastním přístupu ke spisu.

Pozadí

EU je silně závislá na dovozu plynu ze třetích zemí (v roce 2015 představovala 69,3% celkové spotřeby plynu v EU). Rusko dodalo v roce 2016 42% dovozu plynu do EU, následovalo Norsko (34%) a Alžírsko (10%).

V roce 2016 Evropský parlament schválil usnesení , v němž vyjádřil obavy z navrhovaného zdvojnásobení kapacity plynovodu Nord Stream.

Kontakty:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP