1/2024

Plán renovace budov ústředních vládních institucí dle čl. 5 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

| autor: TZ MPO0

Plán renovace budov ústředních vládních institucí dle čl. 5 směrnice 2012/27/EU o energetické účin

Členské státy mají na výběr ze dvou možností, jak splnit povinnosti vyplývající z čl. 5 směrnice. ČR si v roce 2013 zvolila alternativní způsob plnění cíle. 

Alternativní přístup umožňuje kombinovat různé způsoby snižování spotřeby energie v budovách ústředních vládních institucí (změny chování uživatelů, „rozsáhlé“ renovace, renovace „malého rozsahu“ atd.). 

Mezi opatřeními, která může ČR využít při naplňování závazku čl. 5 směrnice „alternativním“ přístupem, jsou změny chování při hospodaření s budovami, tzn. beznákladová resp. nízkonákladová opatření, opatření s ekonomickou návratností do 10 let, především rekonstrukce zdrojů tepla, otopné soustavy včetně zavedení účinné regulace, které je vhodné realizovat metodou Energy Performace Contracting (EPC) a opatření s delší dobou návratnosti, tzn. stavebně technická opatření. Tento přístup je stanoven na základě ekonomické efektivnosti.

I přestože ČR zvolila pro naplnění svého závazku podle čl. 5 směrnice alternativní přístup, pro stanovení závazku se vychází ze seznamu budov v působnosti čl. 5 směrnice. 

Takto vytvořený seznam umožňuje identifikovat budovy, které neplní požadavky na energetickou náročnost budov. 

Objekty pro vytvoření tohoto seznamu byly vybrány v souladu s postupy popsanými v pracovním dokumentu útvarů Komise Pokyny ke směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES - Článek 5: příkladná úloha budov veřejných subjektů - ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění směrnice o energetické účinnosti.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA