1/2023

Pitná voda: Zvýšení kvality kohoutkové vody a omezení plastového odpadu

| autor: TZ Evropského parlamentu0

Pitná voda: Zvýšení kvality kohoutkové vody a omezení plastového odpadu

Parlamentem schválený legislativní text zpřísňuje limity pro některé znečišťující látky, včetně olova - o polovinu, určitých endokrinních disruptorů - například polyfluoralkylovaných látek (PFAS), či škodlivých bakterií. Zavádí také povinnost monitorovat úroveň mikroplastů přítomných ve vodě.

Přístup k vodě

Členské státy by podle poslanců měly přijmout opatření k zabezpečení univerzálního přístupu k čisté vodě v celé EU a zároveň zjednodušit přístup k vodě ve městech a jinde ve veřejných prostorách, například budováním bezplatných pítek, kde je to technicky proveditelné a přiměřené. 

Parlament také prosazuje, aby restaurace, jídelny a poskytovatelé stravovacích služeb nabízeli svým klientům vodu zdarma nebo jen za malý servisní poplatek.

Right2Water: Právo na vodu

V návaznosti na občanskou iniciativu Right2Water (Právo na vodu) poslanci zopakovali svůj požadavek, aby se členské státy zaměřily na potřeby zranitelných a marginalizovaných skupin. 

Schválený text od vnitrostátních orgánů požaduje, aby identifikovaly osoby bez přístupu nebo s omezeným přístupem k pitné vodě, zvážily možná řešení jejich situace a informovaly je o možnostech připojení se na rozvodnou síť nebo o alternativních možnostech přístupu k pitné vodě.

Vyjádření zpravodaje

„Způsob, jak požíváme vodu, předurčuje budoucnost lidstva. Je zřejmé, že každý by měl mít přístup k čisté a kvalitní vodě a měli bychom udělat vše pro to, aby kvalitní pitná voda byla dostupná pro všechny,“ uvedl zpravodaj Michel Dantin (EPP, FR).

Další postup

Návrh směrnice byl na plénu přijat poměrem hlasů 300 pro, 98 proti a 274 se zdrželo hlasování. Parlament začne jednat o konečném textu nové legislativy s Radou (ministrů) EU, jakmile se ministři dohodnou na své vyjednávací pozici.

Souvislosti

Cílem navrhované legislativní úpravy je zvýšit důvěru občanů v zásobování vodou a zvýšit používání pitné kohoutkové vody, což by mohlo zároveň vést k menšímu využívání plastů a ke snížení objemu plastového odpadu, a to i v mořích.

Podle Evropské komise by nižší spotřeba balené vody mohla domácnostem v EU ušetřit více než 600 milionů eur ročně. Plastové láhve patří mezi nejčastěji nalézané jednorázové plastové předměty na evropských plážích. Novela směrnice o jakosti vody určené k lidské spotřebě je důležitým mezníkem při naplňování strategie EU pro plasty, která byla představena v lednu 2018.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE