1/2024

Pět křišťálových komínů získalo nové majitele

| autor: TZ Teplárenského sdržení ČR0

Pět křišťálových komínů získalo nové majitele

Od roku 2002 získalo toto prestižní ocenění již 55 teplárenských projektů. 

Tradiční vyhlášení výsledků 16. ročníku Projektů roku proběhlo při slavnostním večeru Dnů teplárenství a ener­ge­tiky v Hradci Králové. 

Do užší nominace bylo v 5 kategoriích vybráno 16 projektů, do nichž teplárenské společnosti investovaly přes 1,5 miliardy korun. 

Ceny vítězným Projektům roku v pěti soutěžních kategoriích předal předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek, který uvedl: 

„Těší mne, že v teplárenství stále vznikají zajímavé projekty, které tento obor posouvají dopředu. Ale sebelepší technické dílo v našem oboru zůstane doslova chladné, pokud nebude dobře sloužit lidem. 

A to už není o technice, ale přístupu k zákazníkům, který se také vyvíjí. Proto letos dostala větší prostor sekce Péče o zákazníky v teplárenství, o kterou roste každoročně zájem. 

A přidali jsme ji i jako samostatnou kategorii do Projektů roku, abychom představili zajímavé nápady, jak zlepšit péči o zákazníky. 

Jsou to totiž právě zákazníci, kdo rozhoduje o tom, jestli se bude dálkové vytápění dále rozvíjet. Bez nich by všechny technické inovace a investice ztratily svůj smysl.“

Titul Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2017 získaly:

Teplárna České Budějovice, a.s. za projekt „Náhrada parovodů horkovody v areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ (kategorie Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody). Hlavním cílem projektu bylo dosažení ener­ge­tických úspor při rozvodu tepelné energie v lokalitě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Byly zrušeny stávající parní rozvody a nahrazeny novým horkovodním předizolovaným potrubím. Proti výchozímu stavu se snížily tepelné ztráty v potrubí o 78 %, což vedlo k úspoře primární energie ve výši 2539 GJ ročně. Vedle univerzity se projekt dotkl i Biologického centra Akademie věd ČR. 

Veolia Energie ČR, a.s. za projekt „Komplexní ekologizace, denitrifikace a odsíření Teplárny Karviná“ (kategorie Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší). Ekologizace zdroje, který s Teplárnou ČSA zásobuje teplem 50 000 domácností, školy, nemocnice, úřady, obchodní střediska, prů­my­slové podniky a další objekty v Karviné a Havířově probíhala od roku 2013. Byla rozdělena na denitrifikaci a odsíření spalin všech kotlů. Díky investicím v objemu 650 mil. korun došlo k významnému snížení vypouštěných emisí oxidů síry o 75 % a oxidů dusíku i prachu o polovinu. 

Teplárny Brno, a.s. za projekt Akumulace tepla v teplárně Červený mlýn (kategorie: Rozvoj a využití KVET, obnovitelných a druhotných zdrojů energie). Původní beztlaký teplovodní akumulátor tepla o objemu 5500 m3 umožňoval uložit až 180 MWh tepelné energie. K němu bylo rozhodnuto udělat druhý akumulátor z nevyužívané nádrže lehkého topného oleje (5000 m3). Přestavbou vzniklo unikátní technické dílo, které dovolí přechodně uložit až 345 MWh tepelné energie (částečně z ko­ge­ne­race a ener­ge­tického využití odpadů). To je denní spotřeba tepla 17 000 bytů s téměř 50 000 obyvateli. 

Elektrárny Opatovice, a.s. za projekt „Připojení vojenské části pardubického letiště na soustavu zásobování teplem“ (kategorie Rozvoj soustav zásobování teplem). Připojení vojenských objektů pardubického letiště na soustavu zásobování teplem EOP bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. Původní lokální kotelny v areálu byly na hraně životnosti a v budoucnu by nebyly schopny plnit emisní limity. Pro EOP se jedná o největší připojení za poslední roky s plánovanou dodávkou 20 000 GJ za rok. EOP jsou klíčovým dodavatelem tepla pro Hradec Králové, Par­du­bice a Chrudim, kde zásobují teplem na 60 tisíc domácností, nemocnice, prů­my­slové podniky a instituce veřejného života. 

IROMEZ s.r.o. (skupina MVV Energie CZ) za projekt „Dlouhodobé partnerství se zákazníky pro rozvoj CZT v Pelhřimově“ (kategorie Zlepšování služeb a péče o zákazníky). Unikátní projekt věrnostního programu pro zákazníky dodavatele tepla, který úspěšně realizovala pelhřimovská teplárna IROMEZ, je postaven na konceptu vzájemnosti se zákazníky. Do programu se během roku 2017 zapojilo přes 87 % zákazníků teplárny z řad domácností i ostatních skupin zákazníků. Dlouhodobé partnerství díky stabilizaci zákaznické základny současně vytvořilo příhodné podmínky pro techni­cko­ekono­mický rozvoj teplárny a pro zákazníky možnost čerpat za věrnost benefity. 

Záměrem vy­hod­no­cení nejlepších projektů je ocenit úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení, které přispívají k rozvoji a modernizaci účinných ekonomických a k životnímu prostředí šetrných systémů zásobování teplem a k efektivnímu zajištění tepelné pohody bytů i ener­ge­tických potřeb služeb a prů­my­slu. 

Od roku 2002 již bylo do této celostátní ener­ge­tické soutěže nominováno celkem 157 teplárenských projektů. Za dobu pořádání soutěže realizovalo celkem 60 teplárenských společností a firem ve spolupráci se 14 obcemi a 1 vysokou školou v 86 městech a obcích. 

Nejvíce jich do soutěže přihlásily společnosti skupiny Veolia Energie ČR (32), následované Teplárnami Brno (14 projektů), Plzeňskou teplárenskou (13 projektů), a skupinami MVV Energie CZ a ČEZ (po 12 projektech). 

Nejvíce nominovaných projektů bylo realizováno v Brně (16), v Plzni a Praze (12), v Ostravě (8) a v Českých Budějovicích (6) - viz interaktivní mapa projektů roku.

Další nominované projekty za rok 2017:

Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody 
EVČ s.r.o. (skupina ČEZ ESCO, a.s.): Modernizace zdroje a tepelných sítí v Lázních Luhačovice
Teplárny Brno, a.s.: Náhrada parovodů moderními horkovody v centru Brna 

Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší
CTZ s.r.o. (skupina MVV Energie CZ): Ekologizace kotelny v Uherském Hradišti
Pražská teplárenská a.s.: Nový nízkoemisní plynový horkovodní zdroj v Praze-Holešovicích 

Rozvoj a využití KVET, obnovitelných a druhotných zdrojů energie 
ČEZ Energo, s.r.o. (skupina ČEZ ESCO, a.s.): Modernizace tepelného hos­po­dářství v Prostějově s využitím ko­ge­ne­račních jednotek
Dukovanská teplárenská s.r.o.: Biokotelna a soustava zásobování teplem v Dukovanech - I. etapa 

Rozvoj soustav zásobování teplem 
ČEZ Teplárenská, a.s.: Náhrada tepelného čerpadla dodávkou tepla ze soustavy v Ústí nad Labem
Veolia Energie ČR, a.s.: Připojení bytových domů v lokalitě Praha - Stodůlky na soustavu zásobování teplem
Veolia Energie ČR, a.s.: Připojení haly v prů­my­slové zóně CTPark Karviná na horkovodní síť 

Zlepšování služeb a péče o zákazníky 
Plzeňská teplárenská, a.s.: Chytré teplo - nová služba pro zákazníky
Severočeská teplárenská, a.s.: Věrnostní program pro konečné spotřebitele tepla 

Podrobnější informace o všech nominovaných projektech roku 2017 naleznete zde

Kompletní informace o soutěži Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem a obsáhlý archiv soutěže naleznete v sekci Aktivity >> Projekt roku.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA