2/2023

Pesticidy, sinice a řasy: Kvalita povrchových vod v Česku se snižuje

| autor: AV ČR0

Pesticidy, sinice a řasy: Kvalita povrchových vod v Česku se snižuje

Cukrová řepa, řepka a kukuřice. To jsou plodiny, které mají podle zprávy Českého hydrometeorologického ústavu hlavní podíl na množství překročených limitů pesticidních látek v tuzemských vodách.

I tato informace zazněla 18. února 2020 na semináři s názvem Cena, kvalita a dostupnost pitné vody, který připravil Ústav pro hydrodynamiku AV ČR ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v budově PSP na Malostranském náměstí v Praze.

Sněmovna v současné době v reakci na víceleté sucho na našem území projednává novelu zákona o vodách a návrh na ústavní ochranu vody. Nedostatek této tekutiny v krajině ovlivňuje mimo jiné také dostupnost a kvalitu pitné vody.

Cílem semináře bylo poskytnout odborný pohled na komplexní problematiku zdrojů, zpracování a distribuci pitné vody. Akci moderoval ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR Martin Pivokonský a záštitu převzala předsedkyně výboru pro životní prostředí PSP Dana Balcarová.

Nejdůležitější tekutina světa ze všech úhlů

Jednotlivé přednášky zástupců odborné veřejnosti se věnovaly důsledkům změn klimatu v souvislosti s dostupností vody, cizorodým látkám v tuzemských vodách, změnám kvality vod povrchových, ale i úskalím provozování úpraven vod nebo problematice regulace ceny vodného a stočného.

Audiozáznam semináře a prezentace jednotlivých přednášejících jsou k dispozici na webu Poslanecké sněmovny.

Voda je také hlavním tématem aktuální výstavy, kterou připravil Ústav pro hydrodynamiku AV ČR ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR. Koná se v Galerii Věda a umění v hlavní budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze a veřejnosti je zdarma přístupná do 22. března 2020.

Na tento den pak připadá Světový den vody, do jehož oslav se i letos zapojí Ústav pro hydrodynamiku AV ČR s doprovodným programem.

Další zajímavosti o vodě se dočtete v časopise A / Věda a výzkum 1/2019.

Připravila: Radka Římanová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP