1/2024

Pardubický kraj čekají energeticky úsporná opatření

| autor: Pardubický kraj0

Pardubický kraj čekají energeticky úsporná opatření

Energetická koncepce kraje musí být v souladu se záměry Evropské unie, která se zavázala snížit emise CO2 do roku 2030 nejméně o 40 procent oproti roku 1990.

„To bude klást nároky na energeticky úsporná opatření ve všech oblastech, a to jak v domácnostech, tak i ve službách a průmyslu,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro majetek a investice Roman Línek.

Odborníci vypracovali dvě možné varianty budoucího vývoje v této oblasti – variantu cíleného rozvoje a variantu nízkouhlíkovou.

„Obě varianty počítají s úspornými opatřeními. Budou se týkat výměny kotlů na tuhá paliva, výstavby nízkoenergetických domů i většího využití zemního plynu.

Různý je rozsah využití biomasy a dalších obnovitelných zdrojů. Ani v jedné variantě se zatím v našem kraji neobejdeme bez elektráren ve Chvaleticích a Opatovicích,“ shrnul závěry koncepce Línek.

Podle koncepce budeme v kraji potřebovat třídírny odpadů, které budou napomáhat jejich materiálovému, ale i energetickému využití v mnohem větší míře než dosud.

Můžeme počítat také s rozvojem alternativních paliv v dopravě a větším zapojením do programu Energeticky úsporná obec. „Úsporná opatření dlouhodobě podporujeme i na majetku kraje a ve zřizovaných organizacích. Nové úkoly pak budou stát i před provozovateli elektrických sítí,“ nastínil další vývoj náměstek Línek.

Územně energetická koncepce bude každých pět let aktualizována a přezkoumána.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP