Reklama

18. 7. 2016  |  Publicistika  |  Autor: Pavel Mohrmann

Pár slov k postojům ČAOH

Některé konkrétní postoje k jednotlivým částem návrhu zákona o odpadech, které ČAOH nedávno zveřejnil na svých stránkách, nemůže Průmyslová ekologie nechat bez odezvy. Tentokrát se k postojům ČAOH vyjádřil zástupce recyklačního odvětví Petr Břenek ze společnosti PGP Terminal, a.s.

ČAOH:

Oceňujeme, že MŽP nakonec vyhovělo dlouhodobému požadavku na definování konkrétních recyklačních cílů dle evropského balíčku k oběhovému hospodářství do textu nového zákona. Recyklační cíle dlouhodobě podporujeme a tuto pozitivní změnu v zákoně vnímáme jako zcela zásadní.

Petr Břenek:

Recyklace je v časové ose procesu nakládání s odpady až za separací, a to jak primární, tak sekundární a je zhmotněním neboli tvorbou de facto nového produktu po procesu separace – třídění.

Je výborné, že někdo podporuje obecně světýlko na konci tunelu, ale je třeba definovat či navrhnout cestu k tomuto světlu. Recyklační cíle jsou vždy vztaženy k oběhovému balíčku, tzn. navrácení vstupu – odpadu do smysluplného zpětného řetězce opětovného použití.

Pokud je pojem recyklace součástí myšlenkového procesu zachování skládek, ztrácí celá definice navýšení recyklace v souvislostí s pojmem oběhového hospodářství jakýkoli smysl.

Jestliže v momentu dosažení recyklačních cílů ( statistika zpětně použitého vstupního odpadu jako recyklátu – nového výrobku) – ne separačních !!! – celý proces nepokračuje, ale je vytvořen ekonomický nástroj udržení skládkování, tak je to celé z celospolečenského hlediska jaksi špatně.

ČAOH:

K navrhovaným výším zpoplatnění uvádíme, že pokud má ČR již stanoven zákaz skládkování (jako pouhých dalších 6 zemí v EU) a zároveň budou zákonem definovány povinné recyklační cíle dle balíčku k oběhovému hospodářství, pak již není objektivní důvod takto razantně navyšovat poplatky a přelévat finance od občanů do rozpočtů státních institucí.

V tomto směru podporujeme mediálně opakovaně vyjádřená stanoviska obecních svazů a dalších subjektů, že jako maximální finální a sociálně únosná míra skládkovacího poplatku se jeví 900 Kč.

Jako ČAOH jsme přesvědčení, že s ohledem na definovaný zákaz skládkování může být systém plně funkční a nastavený pro plnění recyklačních cílů při finálním poplatku 700 Kč.

Pro násobné navýšení není v obcích reálný prostor a ve vztahu k recyklaci se takové navýšení jeví jako zbytečné. Navrhujeme proto odpovídající snížení hodnot v tabulce přílohy č. 8 u obou řádků, tedy jak u odpadů využitelných, tak u odpadů zbytkových.

Zbytkové odpady, které již nejsou reálně využitelné, není třeba takto zdaňovat. Takovéto zdanění zbytkových odpadů nemá environmentální smysl a je pouhým umělým nákladem občanů, obcí a dalších původců.

Obce by mohly tyto peníze využít mnohem lépe a efektivněji na svém území, než když budou zbytečně nuceny je v rámci takto vysokých poplatků odvést do SFŽP. 

Při vysokém zdanění nevyužitelných odpadů navíc hrozí, že tyto budou ve větší míře končit mimo zabezpečená zařízení, tedy na černých skládkách.

Petr Břenek:

Jednoznačně jednostranné stanovisko k udržení skládek. Pořád se celá problematika ubírá směrem cenotvorby za uložení čehokoli na skládku a ne návrhem snížení objemu koncově ukládaného odpadu.

Pojem „násobné navýšení“ je pravidelně ze strany autora tohoto textu zmiňován, ale není nikterak ekonomicky doložený. To, že budou vznikat černé skládky je demagogické tvrzení. Kde bude vznikat? V jaké vzdálenosti od obyvatelstva?

Kolik km bude muset potencionální černoskládkař ujet v autě s balíčkem komunálního odpadu a jaké budou jeho dopravní náklady a ztráta času?

Nebude to pro normálního člověka dražší, než být součástí ekonomického systému? Kde bude skladovat svůj černoskládkový odpad, než ho odveze na černou skládku? Nehodí ho třeba do EKO-KOM popelnice?

Definice černé skládky je obecně míněna spíše pro jednorázové zbavení se objemného jednorázového odpadu a určitě existuje legislativní a lokální vyhláškové opatření k zamezení černých skládek. ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372