1/2024

OP TAK - přehled priorit dotací pro podnikatele

| autor: SP ČR0

OP TAK - přehled priorit dotací pro podnikatele

U výzkumu a vývoje zachovány všechny hlavní programy

V podpoře výzkumu a vývoje zůstanou programy Potenciál, Aplikace i Inovace. Firmy i nadále budou podporovány v experimentálním vývoji, nákupu know-how apod. Novinkou má být podpora celého procesu uvedení nové inovace na trh. Dotacemi bude chtít stát podpořit vytvoření inovativního prostředí a spolupráci firem s výzkumnými organizacemi. Patenty se nově stanou způsobilým výdajem ve všech hlavních výzvách. Inovační vouchery bude možné využít i na nákup specializovaných služeb.

Digitalizace a průmysl 4.0 jako samostatná priorita

Novou částí OP TAK bude digitalizace a adaptace podniků na Průmysl 4.0. Mezi podporované oblasti budou patřit kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, robotika, automatizace, výpočetní klastry či big-data. Součástí by měla být i podpora budování center pro digitální inovace. Na poslední chvíli ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přidalo novou prioritu - rozvoj digitálních dovedností.

Podpora malých a středních podniků s dílčími změnami

U podpory malých a středních podniků budou zachovány všechny úspěšné podpory podpory, výraznější roli však budou hrát finanční nástroje. Ve výzvách se budou více zohledňovat nové technologické trendy. Ještě více pak bude podporováno například poradenství pro start-upy, internacionalizace a přístup k financování.

Energetika - mnoho cílů a omezené prostředky

V energetice budou moci firmy i nadále získat dotace na energetické úspory, smart grids či obnovitelné zdroje energie. I díky stále se zpřísňujícím politickým cílům evropské legislativy budou největší prioritou energetiky energetické úspory. Posílena bude podpora čisté mobility, nově s dotacemi pro plug-in hybridy a vozy na vodík a zemní plyn včetně potřebné infrastruktury. V oběhovém hospodářství získají firmy peníze na pořízení nejlepších dostupných technologií, opětovné využití odpadů, ekodesign a snížení materiálové náročnosti výroby.

Voda a oběhové hospodářství bude posíleno

Novou dotovanou oblastí bude průmyslové nakládání s vodami s podporou na šetření vodou, využití odpadních vod, rozvoj výrobních procesů s uzavřeným vodním cyklem či budování retenčních nádrží. Alokace na všechny klimaticko-energetické oblasti je ale nedostatečná a neúměrná odhadované poptávce firem. MPO z toho důvodu usiluje o vyčlenění některých prostředků z Modernizačního fondu např. na energetické úspory a vykrytí nedostatečných zdrojů v OP TAK.

Vyokorychlostní internet zůstane, ale v menší míře

Poslední podporovanou oblastí OP TAK je vysokorychlostní internet, kde bude jeho prioritou rozšíření ve venkovských oblastech, které by bez podpory nebyly pokryty. MPO se chce vyhnout neúspěchu z OP PIK a lépe podporu zacílit.

Zdržení při schvalování rozpočtu se promítne i do OP TAK

Svaz průmyslu s MPO aktivně spolupracuje na co nejvhodnějším nastavení programu pro podnikatelské aktivity a předkládá náměty z praxe. Kdy přesně bude nový OP TAK spuštěn a jaká bude finální alokace, bude jasné po schválení víceletého rozpočtu Evropské unie. Ministerstvo pro místní rozvoj i MPO odhadují, že díky zdržení ve vyjednávání na úrovni EU, by se první výzvy OP TAK vypsat na přelomu roků 2021/2022.

Plánované rozdělení alokace OP TAK (zatím rozděleno jen 75% dostupných prostředků v mld. Kč)

 Oblast Přidělená 75 % alokaceOdhad poptávky od MPO
 Výzkum, vývoj a inovace 20,4 42,3
 Digitalizace ekonomiky 13,04,8*
 Konkurenceschopnost MSP 20,0 20,9
 Energetika a klima 16,7 53,8
 Vysokorychlostní internet 2,3 3,6

* Odhad poptávky MPO bez nové oblasti Rozvoj digitálních dovedností

Harmonogram výzev OP PIK

Schválený harmonogram výzev v OP PIK na rok 2020 naleznete zde.

Jak firmy využívají stávající operační program OP PIK (v mld. Kč. k 10. 2. 2020)

 Celková alokace110
 Podané žádosti 156
 Administrované žádosti 74
 Uzavřené smlouvy o podpoře 51

Top programy v OP PIK (administrované žádosti v mld. Kč k 17. 2. 2020)

 Výzkum, vývoj a inovace celkem 32,64
  •  Potenciál
 5,95
  •  Aplikace
 13,65
  •  Inovace
 9,95
 Konkurenceschopnost MSP celkem13,03
  •  Technologie
 7,14
  •  Nemovistosti
 4,38
 Energetika a klima celkem21,98
  • Úspory energie
12,17
  • Úspory energie v soustavách zásobování teplem (SZT)
2,46
  • Smart Grids (distribuční i přenosové sítě)
4,88
Vysokorychlostní internet a ICT6,53
  • ICT a sdílené služby
5,55

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP